Quận Cầu Giấy đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi – Từ nay đến cuối năm 2022, quận Cầu Giấy sẽ tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công… đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng nay (11/7).

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, năm 2022, TP Hà Nội, HĐND quận giao và quyết nghị quân thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 9.202.470 triệu đồng. Tính đến hết tháng 6, thu NSNN trên địa bàn đã được 5.283.135 triệu đồng, đạt 57,4% so với dự toán TP giao, bằng 196,36% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, mặc dù công tác thu NSNN đã và đang đạt được kế hoạch đề ra, song công tác chi ngân sách đang khá chậm so với kế hoạch.

Cụ thể, năm 2022, tổng dự toán chi ngân sách TP giao cho quận 1.353.043 triệu đồng; Tổng dự toán ngân sách năm 2022 HĐND quận quyết nghị đầu năm là 1.803.043 triệu đồng. Tổng dự toán ngân sách sau điều chỉnh, bổ sung trong năm: 1.883.683 triệu đồng (dự toán HĐND quận nghị quyết đầu năm: 1.803.043 triệu đồng, chuyển nguồn vốn năm 2021 sang năm 2022: 80.640 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, công tác chi ngân sách mới được 498.404 triệu đồng, đạt 36,84% so với dự toán TP Hà Nội giao, 26,46% dự toán sau điều chỉnh và bổ sung trong năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 31,3% so với dự toán TP giao, 14,91% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung trong năm; Chi thường xuyên đạt 41,19% dự toán TP giao, 41,05% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung; Chi dự phòng đạt 56,34% so với dự toán TP giao, 41,97% dự toán sau điều chỉnh bổ sung.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, quận sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, TP Hà Nội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của quận. Quận đã giao Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án.

Ngoài ra, các phòng, ngành của quận chủ động đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn để giải quyết mọi vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn năm 2022. "Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ" - lãnh đạo quận Cầu Giấy cho hay.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, quận Cầu Giấy giao Chi cục Thuế quận theo dõi lập danh sách, phân loại các DN nợ thuế, tiền sử dụng đất kéo dài, có hiện tượng chây ì. Các đơn vị thụ hưởng NSNN trên địa bàn phải đảm bảo ưu tiên chi các chính sách an sinh xã hội và tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội nhưng gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị.

Cùng với đó, chủ động trong điều hành chi ngân sách theo hướng: Thực hiện cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết; ưu tiên những nhiệm vụ chi cấp bách; giảm tối đa các khoản chi hội họp, tăng cường họp, giao ban trực tuyến.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chuyên đề 10/CĐ-STC ngày 21/7/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025.

Không bổ sung dự toán chi những nhiệm vụ phát sinh chưa cần thiết và không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Kiên quyết xử lý người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, lãng phí trong quản lý, điều hành ngân sách và sử dụng tài sản công.

Tiếp tục triển khai mua sắm tài sản công tập trung theo Luật Đấu thầu và Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND TP Hà Nội, đối với tài sản không thuộc danh mục mua sắm tập trung thực hiện đảm bảo đúng định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, công khai tình hình sử dụng tài sản công và thực hiện báo cáo đúng quy định.

Triển khai thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, tăng số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên đến năm 2025. Các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng phương án sắp xếp tài sản, đề án cho thuê tài sản cộng chưa sử dụng hết công suất khẩn trương hoàn thiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính để trình phê duyệt đề án và tăng nguồn thu giảm chi từ NSNN.