Quận Cầu Giấy: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ chín.

 Quang cảnh hội nghị.
Trong chương trình, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. Thông tin đáng lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện mục tiêu kép: Bảo đảm kết quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống an toàn, kiểm soát dịch bệnh.
Quận Cầu Giấy cũng đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021. Các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở có nhiều bước chuyển biến rõ nét, nổi bật là lĩnh vực y tế, dân số.
Tuy nhiên, trong quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đô thị, trật tự xây dựng có thời điểm chưa thường xuyên, quyết liệt; còn có vi phạm chưa được xử lý dứt điểm. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.                              
Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đã yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Quận ủy và Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận trên các lĩnh vực công tác, nhất là những mặt còn tồn tại; kiểm tra, giám sát và giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở, nếu có.
Cũng trong chương trình, hội nghị đã thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy khoá VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) (sửa đổi, bổ sung) và phụ lục bổ sung chỉ tiêu thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy.