Quận Đống Đa: Cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu

An Thanh - Duy Khánh - Trần Long
Chia sẻ

Quận Đống Đa, Cách ly y tế ,toàn bộ 2 phường, Văn Chương, Văn Miếu