Quận Đống Đa: Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật

Nguyên Bảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo luật định. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng bầu cử lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Liên quan đến việc thực hiện vấn đề này tại các địa phương, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam.
Ông đánh giá thế nào đối với việc triển khai nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ trong công tác bầu cử của quận Đống Đa tính đến thời điểm này? 
Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Quận đã hoàn thành nhiệm vụ hiệp thương 3 vòng 5 bước trong công tác bầu cử. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình hiệp thương của T.Ư, TP, các Hội nghị hiệp thương được tổ chức đảm bảo Dân chủ - Khách quan – Đúng luật để lựa chọn những người thực sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Vào ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã tổ chức thành công đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã đạt được thảo thuận để lựa chọn 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lập danh sách bổ sung người ứng cử gồm 2 người trong trường hợp bất khả kháng khuyết người ứng cử theo hướng dẫn của Nghị quyết 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Với những kết quả trên, tôi tin rằng ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn những vị đại biểu thực sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân Dân. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng kỳ bầu cử lần này sẽ diễn ra thật sự Dân chủ - Khách quan – Đúng luật.
Để thực hiện được điều này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa và 21 phường đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức, triển khai công tác bầu cử. Đến nay, MTTQ các cấp quận đã làm tốt công tác giám sát đối với  việc tổ chức giới lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp quận sẽ tiếp tục nêu cao nhiệm vụ trong công tác giám sát. Trong đó tiếp tục tập trung giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách người ứng cử; trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và việc tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến bầu cử để đảm bảo cuộc bầu cử lần này thực sự dân chủ khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. 
Trong quá trình thực hiện, ông thấy có những thuận lợi và khó khăn như thế nào? 
Đến thời điểm hiện tại, quận Đống Đa không có khó khăn gì trong công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Còn về thuận lợi, tôi đánh giá có 4 thuận lợi như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử của chúng ta cơ bản đã đầy đủ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, đúng quy trình các bước và đúng quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chuẩn bị rất là chu đáo và triển khai rất kịp thời xuống hệ thống MTTQ các cấp toàn bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn giúp cho MTTQ cơ sở rất thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử. 
 Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại quận Đống Đa.
Ngoài ra, còn có sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy (Quận ủy Đống Đa) trong công tác bầu cử đã huy động được sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị, đảm bảo chuẩn bị chu đáo nhất về nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ. Có thể nói chưa cuộc bầu cử nào lại công tác tập huấn, quán triệt nhiệm vụ trong công tác bầu cử lại được diễn ra nhanh chóng, đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở như cuộc bầu cử lần này. Nhờ các Hội nghị tập huấn Trực tuyến của T.Ư, TP với thành phần các điểm cầu là cấp huyện, cấp xã đã giúp hệ thống MTTQ các cấp rút ngắn thời gian triển khai nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ để tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng khác của bầu cử. Rồi các nhóm Zalo về bầu cử cũng đã giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa kịp thời triển khai các nhiệm vụ cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bầu cử cho hệ thống MTTQ cấp cơ sở.
Để đảm bảo công tác bầu cử trên địa bàn quận Đống Đa diễn ra trang trọng, an toàn đúng quy định thì từ nay đến ngày bầu cử (23/5/2021), Ủy ban MTTQ quận sẽ triển khai những biện pháp như thế nào, thưa ông? 
Xác định việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, làm sao để nhân dân tích cực tham gia bầu cử; lựa chọn sáng suốt những đại biểu có tâm, có tầm, có tài. Trong giai đoạn nước rút này, quận sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc; kết hợp triển khai các phong trào thi đau để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng kịch bản chi tiết các phương án phòng, chống dịch Covid - 19 (nếu có phát sinh) trong ngày bầu cử. 
Trước mắt, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, quận sẽ chú trọng tổ chức thực hiện tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn quận và triển khai tổ chức các Hội nghị mạn đàm về tiểu xử của các ứng cử viên đến các Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư để tổ chức Hội nghị tại các Tổ dân phố trên địa bàn. Mục đích của Hội nghị mạn đàm nhằm giúp cử tri  thông qua nghiên cứu, xem xét tiểu xử tóm tắt của người ứng cử để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Xin cảm ơn ông!
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần