Quận Đống Đa: Đẩy mạnh phối hợp thực hiện trong công tác dân vận

Nguyên Bảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 10/11, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026 giữa Ban Dân vận Quận uỷ với UBND, Công an và Ban Chỉ huy quận sự quận; triển khai Thông tri số 05-TT/QU ngày 4/11/2021 của Ban Thường vụ Quận uỷ Đống Đa về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2021, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận trên địa bàn quận giữa Ban Dân vận Quận uỷ, Công an và Ban Chỉ huy quận sự quận với UBND quận luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quận uỷ cùng sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị. Chương trình phối hợp đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận. 
 Lãnh đạo UBND quận và Ban Dân vận quận Đống Đa ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026.
Nổi bật, việc thực hiện Quy chế dân chủ và CCTTHC đã có nhiều đổi mới. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai thực hiện tại quận gồm 189/250 TTHC; đến năm 2020 tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực đạt 100%. UBND quận cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra đột xuất 62 lượt đơn vị về thực hiện công tác CCHC. Qua công tác kiểm tra giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được và cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế để các đơn vị khắc phục. Ban Dân vận Quận uỷ cũng phối hợp với UBND quận thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng, thu thuế… đảm bảo công khai minh bạch.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện bài bản, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động. Không khí dân chủ cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của Nhân dân. Công tác tiếp nhận giải quyết đơn KNTC của công dân được cải cách nhiều về thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết. Công tác đối thoại được thực hiện nề nếp, chất lượng, hiệu quả góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền quận. 
Đặc biệt, các đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả. UBND 21 phường và các đơn vị trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền…
Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân vận Quận uỷ và UBND, Công an, Ban Chỉ huy quận sự quận Đống Đa tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 -2026 với các nội dung cơ bản như: Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn quận. 
Ngoài ra, phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác CCHC, chú trọng CCTTHC, công khai, minh bạch; hiện đại hóa dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần