DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Quận Đống Đa: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính

Nguyên Bảo
29-10-2021 12:23
Kinhtedothi - Sáng 29/10, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính năm 2021...
Tin liên quan
  • Quận Đống Đa: Xử lý nghiêm, yêu cầu đóng cửa với các cửa hàng kinh doanh không đảm bảo phòng chống dịch Quận Đống Đa: Xử lý nghiêm, yêu cầu đóng cửa với các cửa hàng kinh doanh không đảm bảo phòng chống dịch
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC luôn được quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp và quan trọng của công tác CCHC. Do vậy, việc thực hiện rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của quận và của các phường được thực hiện thường xuyên, liên tục.
 Người dân nêu ý kiến tại hội nghị.
 Quận thường xuyên chỉ đạo thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận; thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC, tập trung vào đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tập trung phát triển hạ tầng CNTT và ứng dụng tin học trong quản lý điều hành của quận, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, những tiện ích có được nhờ đẩy mạnh CCHC, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cùng với việc quận tích cực tuyên truyền tới người dân trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện tốt việc giãn cách xã hội những vẫn đảm bảo việc giải quyết TTHC để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, UBND quận và UBND các phường thuộc quận luôn duy trì thực hiện việc niêm yết công khai 283 TTHC cấp quận và 168 TTHC cấp phường theo các quyết định của TP. Bộ phận một cửa quận và các phường tiếp tục thực hiện làm việc việc sáng thứ 7 để tiếp nhận, giải quyết TTHC và thực hiện tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền. Số dịch vụ công đang thực hiện trên địa bàn trên hệ thống mức độ 3: Cấp quận 9 thủ tục và cấp phường 1 thủ tục. Dịch vụ công mức độ 4: Cấp quận 218 thủ tục và cấp phường 130 thủ tục. 
 Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn điều hành phần trả lời kiến nghị của các cá nhân, tổ chức tại hội nghị.
Kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2021, quận đã tiếp nhận 64.819 hồ sơ (trong đó số hồ sơ cấp quận 7.891 hồ sơ; cấp phường 56.928 hồ sơ số liệu tính từ 16/12/2020 - 15/10/2021). Trong đó, đối với cấp quận, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 7.806 (giải quyết trước, đúng hạn là 7.806 hồ sơ) đạt tỷ lệ 100%; số hồ sơ đang giải quyết là 85 (không có hồ sơ đang giải quyết quá hạn). Đối với cấp phường, số hồ sơ đã giải quyết là 56.872 (giải quyết trước và đúng hạn là 56.872) đạt tỷ lệ 100%; số hồ sơ đang giải quyết là 56 vẫn trong hạn. Quận đã tiếp nhận và xử lý 3/3 phản ánh, kiến nghị về TTHC.
Tại hội nghị, lãnh đạo quận Đống Đa cùng đại diện các ban, ngành, phòng chức năng đã trực tiếp trả lời, giải đáp 10 kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến nhiều vấn đề như: Người cao tuổi do không quen sử dụng công nghệ nên gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các TTHC tại bộ phận một cửa; kiến nghị cần đơn giản hoá hơn các thủ tục trong việc cấp sổ đỏ; bất cập khi thu sổ hộ khẩu; phầm mềm 1 cửa mới vẫn còn một số bất cập trong quá trình thực hiện; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất khi bị thất lạc; thay đổi tên khai sinh; thủ tục cấp giấy chứng nhận ATTP trong kinh doanh…
Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn yêu cầu, các phòng, ban, đơn vị chức năng của quận tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu có yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC.
 Quang cảnh hội nghị.
Ngoài ra, tiếp tục rà soát, tổng hợp các TTHC kèm theo quy trình, các bước thực hiện, trách nhiệm giải quyết thủ tục của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với lĩnh vực công. Phối hợp và tập trung giải quyết các bộ TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, thẩm quyền của đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết công việc…