DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết T.Ư 13 (khóa XI)

11-01-2016 22:20
Kinhtedothi - Ngày 11/1, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến, quán triệt các văn kiện của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI).
Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần này sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên trong toàn quận Đống Đa nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) đã thông qua. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết, Kết luận lần này.

Để làm được điều này, đòi hỏi các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các chủ trương, Kết luận Hội nghị T.Ư 13 (khóa XI) và cấp ủy Đảng cần xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt phải đúng tinh thần chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy và phải xác định việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, Kết luận Hội nghị T.Ư lần này là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.
TAG: