DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 7.000 tỷ đồng

Tin, ảnh: Trần Long
29-12-2016 15:18
Kinhtedothi - Ngày 29/12, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.
Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước của quận Đống Đa đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa rộng hơn. Qua đó, đã cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, chiến sỹ, quần chúng Nhân dân cùng các cơ quan, DN, tổ chức xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
 Nhiều tập thể, cá nhân của quận Đống Đa được Chính phủ, TP và quận khen thưởng. 
Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận ước đạt gần 12.500 tỷ đồng; tăng chủ yếu ở ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận thực hiện được hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 137,23% kế hoạch. Tổng chi ngân sách thực hiện được hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 80,9% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nay là phong trào “Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trọng tâm là xây dựng các mô hình văn hóa được triển khai có hiệu quả. Kết quả, đã có 86.545 gia đình đạt gia đình văn hóa; 584 tổ dân phố đạt tổ dân số văn hóa. Toàn quận có 53 tập thể và 21 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, 21 gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều thành tích được khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào giai đoạn 2014 – 2016 trên địa bàn quận.

Năm 2017, quận Đống Đa sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, sẽ huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2016. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện nghiêm việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của quận Đống Đa đã được Chính phủ, TP và quận khen thưởng.