Quận Hà Đông sẽ có Khu đô thị mới Bắc Lãm

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 6777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bắc Lãm thuộc địa giới hành chính phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang 24m (tuyến số 4 thuộc dự án xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông theo hình thức hợp đồng BT), khu depot tuyến đường sát đô thị số 2 và dự án đầu tư khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Danh, Đồng Cộc. Phía Đông giáp khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5. Phía Tây giáp khu đất dịch vụ thôn Văn Nội và khu vực đất nông nghiệp của phường Phú Lương.

Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 41,79ha, dân số khoảng 8.886 người.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/07/2013.

Cụ thể hóa các giải pháp khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội, khớp nối với dự án lân cận đang triến khai (Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh, Đồng Cộc; Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5; Khu đất dịch vụ thôn Văn Nội (Gủng + Ma Lẽ + Ma Chằm); Khu đất dịch vụ Nam Ninh - Khu Xê - Nhân Trạch - Bắc Lãm…, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân khu vực; Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học... cho TP và khu vực.

Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiếm trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù họp Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan đảm bảo gắn kết, hài hòa với Quy hoạch chi tiết Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh, Đông Cộc, Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, Quy hoạch chi tiết Khu đất dịch vụ thôn Văn Nội (Gủng + Ma Lẽ + Ma Chằm), Quy hoạch chi tiết Khu đất dịch vụ Nam Ninh - Khu Xê - Nhân Trạch - Bắc Lãm và các dự án đầu tư lân cận.

Đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần