Quận Hà Đông tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ phường Nguyễn Trãi

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Hà Đông vừa tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông sẽ rút kinh nghiệm, chỉ đạo 16 phường còn lại thực hiện tốt công tác Đại hội.

 Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Trãi tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo báo cáo chính trị, 5 năm qua Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ và kinh tế tập thể. Đến nay, phường đã có 460 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh buôn bán nhỏ.
Phường đã duy trì "Tuyến phố văn minh đô thị" tại phố Tô Hiệu, xây dựng kế hoạch tuyến phố văn minh đô thị tại phố Lê Hồng Phong, tuyến phố vệ sinh an toàn thực phẩm tại phố Hoàng Hoa Thám nhằm từng bước nâng cao ý thức của người dân trong kinh doanh thương mại.
Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự được đảo bảo. Thu ngân sách và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Phường có 96,28% số hộ đạt gia đình văn hóa, vượt chỉ tiêu Đại hội; thực hiện tốt việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa. Trên địa bàn phường có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Hệ thống Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đều nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra 2 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 nhằm tốt công tác quản lý đô thị, trật tự công cộng gắn với bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường; thực hiện kỷ cương hành chính.