Quận Hai Bà Trưng: 300 cán bộ dự hội nghị về cải tạo chung cư cũ

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Gần 300 đại biểu là lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo phường và cán bộ địa bàn dân cư tcó chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã tham dự Hội nghị quán triệt các văn bản về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ...

Chiều nay, 9/6, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định của Chính phủ và các đề án, kế hoạch của UBND TP, UBND quận về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Dự Hội nghị có gần 300 đại biểu là lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận; lãnh đạo, cán bộ phường và cán bộ địa bàn dân cư thuộc các phường có chung cư cũ trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung phát biểu tại Hội nghị

Tại đây, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hùng và đại diện Phòng Phát triển Đô thị, Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội) đã quán triệt, phổ biến, hướng dẫn triển khai những văn bản quan trọng liên quan công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ gồm: Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/202 của UBND TP Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP Hà Nội về việc tổng kiểm tra rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội - Đợt 1.

Gần 300 đại biểu là lãnh đạo quận, cán bộ các phòng ngành chức năng, cán bộ phường và cán bộ các địa bàn dân cư có chung cư cũ tham dự Hội nghị
Gần 300 đại biểu là lãnh đạo quận, cán bộ các phòng ngành chức năng, cán bộ phường và cán bộ các địa bàn dân cư có chung cư cũ tham dự Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định: UBND quận tổ chức Hội nghị nhằm mục đích tạo sự đồng thuận của xã hội khi thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách cua Đảng, quy định của Nhà nước và TP Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận.

“Yêu cầu trên toàn quận nhất là những phường có chung cư cũ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm chung trong công cuộc xây dựng, tái thiết đô thị; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Các phòng, ban, ngành, UBND phường và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND quận về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn” - Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh.