DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Hai Bà Trưng chia sẻ kinh nghiệm về củng cố cơ sở Đảng yếu kém

Nhóm PV
13-10-2020 13:33
Kinhtedothi-Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII diễn ra sáng nay (13/10), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng chia sẻ: "Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đã được củng cố tốt, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, hoàn thành nhiệm vụ giảm dần theo từng năm; năm 2018, 2019 không còn TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCSĐ thuộc diện phải củng cố theo Nghị quyết số 15 -NQ/TU của Thành ủy...
Tham luận về “Kinh nghiệm về củng cố cơ sở Đảng yếu kém, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành uỷ” tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII sáng nay (13/10), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho hay: Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận có 101 TCCSĐ trực thuộc (57 đảng bộ, 44 chi bộ), nhìn chung hoạt động ổn định, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số TCCSĐ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, tiềm ẩn phức tạp; nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa được giải quyết dứt điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể cấp ủy cơ sở có lúc, có nơi còn mờ nhạt, sự đoàn kết, thống nhất chưa cao, cấp ủy chưa thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Ở một số đơn vị năng lực cán bộ còn hạn chế, còn tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong xử lý công việc. Nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác quản lý đảng viên của một số TCCSĐ (nhất là hối doanh nghiệp) chưa được quan tâm đúng mức.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tham luận tại Đại hội
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 15 của Thành uỷ đã định hướng tốt cho Quận uỷ giải quyết những hạn chế trên. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tổ chức ngay các hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết. Qua rà soát, đánh giá thực trạng trên địa bàn, Đảng bộ quận  không có TCCSĐ yếu kém cần phải củng cố theo 5 nhóm nội dung của Nghị quyết; không có điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn có một số TCCSĐ có tồn tại, hạn chế, có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, cấp uỷ giảm sức chiến đấu và có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ và có 113 vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Quận uỷ. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, phân tích rõ nguyên nhân, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở, thành lập các tổ công tác để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố TCCSĐ còn tồn tại, hạn chế; chỉ đạo rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm vụ việc phức tạp tồn đọng, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ giải quyết từng vụ việc cụ thể theo hướng rõ nội dung công việc cần làm, rõ tiến độ hoàn thành, rõ người chịu trách nhiệm, chú trọng đôn đốc, kiểm tra...

Cùng với củng cố, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các TCCSĐ, tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở, Quận uỷ cũng tập trung rà soát, sắp xếp các TCCSĐ trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ với 101 TCCSĐ, Quận uỷ đã sắp xếp đến nay còn 69 TCCSĐ (50 đảng bộ và 19 chi bộ), nhận từ TP về 7 TCCSĐ, chuyển đi 7 TCCSĐ. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay các TCCSĐ đã được củng cố tốt, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, hoàn thành nhiệm vụ giảm dần theo từng năm; năm 2018, 2019 không còn TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCSĐ thuộc diện phải củng cố theo Nghị quyết số 15. Nhiều TCCSĐ có chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đối với 113 vụ việc phức tạp, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận chỉ còn 8 vụ việc tiềm ẩn phức tạp về ANCT-TTATXH phải tiếp tục chỉ đạo giải quyết.
“Đây là nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận uỷ và Đại hội đại biểu đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng” - ông Trần Quyết Thắng khẳng định.
 Quang cảnh Đại hội
Chia sẻ những kinh nghiệm của quận để góp phần tạo nên những thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng cho rằng, nguyên nhân trước hết do Quận ủy đã chủ động rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Quận uỷ, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của T.Ư, Thành uỷ và phù hợp tình hình thực tiễn của quận; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đồng thời chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp. Cùng đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay đối với một số TCCSĐ có vấn đề phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp uỷ; phân công cụ thể các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Quận uỷ viên phụ trách địa bàn phường trực tiếp dự họp, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng. Ngoài ra, quận cũng quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ khối doanh nghiệp; chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, mối quan hệ giữa cấp uỷ với HĐQT, Ban giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

"Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố cơ sở đảng yếu kém, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành uỷ trong nhiệm kỳ qua đã mang lại những kết quả tích cực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội 69 TCCSĐ trực thuộc Quận uỷ và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI" - ông Trần Quyết Thắng khẳng định..
Từ kết quả thực hiện Nghị quyết này thời gian qua và thực tiễn chỉ đạo thực hiện của Quận uỷ, Quận ủy Hai Bà Trưng đề xuất, kiến nghị Thành uỷ tiếp tục chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 15 để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp về ANCT-TTATXH. Cùng đó, các sở, ngành TP tiếp tục quan tâm, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn đọng ở cơ sở. Thành uỷ cũng cần kiến nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét có cơ chế phù hợp để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để đảm bảo lãnh đạo toàn diện của Đảng; nghiên cứu, xem xét, cho phép bố trí 1 cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại đảng uỷ các phường để đảm bảo thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng và công tác quản lý đảng viên.