Quận Hai Bà Trưng: Công khai đường đây nóng kết nối đến các công trường xây dựng, kịp thời xử lý tình huống dịch

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu UBND 18 phường và Đội Quản lý TTXD-ĐT quận phối hợp Phòng Y tế quận thiết lập đầu mối, công khai đường đây nóng đảm bảo kết nối xuyên suốt từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp quận, cấp phường đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng để nắm bắt thông tin, hướng dẫn kịp thời xử trí trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 hoặc trường hợp xuất hiện ổ dịch tại các công trường

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành hướng dẫn về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây đựng trên địa bàn, gửi tới trưởng các phòng, đơn vị liên quan, UBND 18 phường và toàn bộ chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tham gia hoạt động xây dựng tại quận.
Theo đó, lãnh đạo UBND quận yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng quận và các chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng nhưng phải đúng nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND, đảm bảo cao nhất yêu cầu phòng chống địch. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu chung về phòng chống dịch theo chỉ đạo của TP và các yêu cầu riêng về trách nhiệm chủ đầu tư tại Mục 4.2 tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng; phối hợp chặt chẽ UBND phường và cơ quan y tế sở tại để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhà thầu, người lao động (NLĐ) thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch tại công trường theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của TP. Trong đó, đặc biệt lưu ý xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho NLĐ, tổ chức sàng lọc trong phạm vi công truờng khi có nghi ngờ; kiểm tra, nhắc nhở NLĐ thực hiện biện pháp 5K, không ra ngoài công trường khi không có việc thật sự cần thiết.
Đối với các nhà thầu và NLĐ, lãnh đạo UBND quận đề nghị tổ chức triển khai các công việc, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ; nghiêm túc thực hiện yêu cầu chung về phòng chống dịch theo chỉ đạo của TP; chủ động triển khai thực hiện các yêu cầu về chống dịch tại Mục 4.3, 4.4 tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng. Cùng đó, cần phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư, UBND phường sở tại và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phòng chống Covid-19 đã được chấp thuận đảm bảo các yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND TP; thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND và các văn bản liên quan của UBND TP, Sở Xây dựng và UBND quận Hai Bà Trưng; tổ chức trực ban 24/7 đảm bảo kịp thời giải quyết công việc cấp bách trong mọi tình huống, kịp thời thông báo ngay cho UBND phường và cơ quan y tế sở tại về trường hợp có biểu hiện, nghi nhiễm Covid-19.
Đáng chú ý, với UBND 18 phường và Đội Quản lý TTXD-ĐT quận, lãnh đạo quận đề nghị có biện pháp phổ biến, tuyên truyền và quán triệt sâu rộng, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và NLĐ tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các yêu cầu, quy định phòng chống địch Covid-19 trên công trường theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chỉ đạo của UBND TP. Đặc biệt, đề nghị phối hợp Phòng Y tế quận thiết lập đầu mối, công khai đường đây nóng đảm bảo kết nối xuyên suốt từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp quận, cấp phường đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng để nắm bắt thông tin, hướng dẫn kịp thời xử trí trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 hoặc trường hợp xuất hiện ổ dịch tại các công trường. Đồng thời, công bố danh sách cơ sở y tế đủ năng lực và tổ chức hướng dẫn xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho NLĐ tại các công trường xây dựng trên địa bàn đảm bảo tuân thủ quy định và chỉ đạo của TP.