Quận Hai Bà Trưng: Giữa tháng 9/2022, trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Việc tổng kết, trao giải "Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045" được Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức ngay sau kết thúc Vòng chung khảo, dự kiến diễn ra ngày 15/9/2022.

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, triển khai “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo Ban Tuyên giáo Quận ủy, yêu cầu đặt ra là Hội thi được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết 15-NQ/TW, nhất là vị trí, vai trò, các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội. Toàn quận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15-NQ/TW trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. 

Hướng tới đối tượng là cán bộ, đảng viện, các tầng lớp Nhân dân quận, Hội thi trải qua 2 vòng thi: Tại vòng sơ khảo, thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 4 tuần tháng 8/2022, trên nền tảng thi trực tuyến www.tuyengiaothudo.vn. Sau mỗi tuần, Ban Tuyên giáo Thành ủy chọn 3 thí sinh điểm thi trắc nghiệm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất xét từ cao xuống thấp được nhận Giải tuần; chấm điểm và chọn 4 thí sinh có trả lời câu hỏi tự luận xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo cấp TP. Tại vòng chung khảo theo hình thức thi “sân khấu hoá” với 3 vòng thi (trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi), 16 thí sinh (gồm 12 thí sinh thành tích cao tại Vòng sơ khảo, 4 thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc) sẽ bốc thăm chia 4 đội thi.

Sau vòng sơ khảo kết thúc ngày 28/8/2022, Vòng chung khảo dự kiến được tổ chức vào ngày 15/9/2022. Việc tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được Quận ủy tổ chức ngay sau kết thúc vòng chung khảo.

Công chức UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân
Công chức UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân

Về cơ cấu giải thưởng, tại vòng sơ khảo, 3 thí sinh điểm thi cao nhất hằng tuần được nhận Giải thưởng tuần (Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ kèm tiền thưởng), 1 giải Đặc biệt dành cho đơn vị có nhiều thí sinh tham gia thi nhất theo tuần. Tại vòng chung khảo, Giải đội tuyển trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba (Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy kèm tiền thưởng) và Giải thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc nhất trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba (Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy kèm tiền thưởng). Tùy thực tế, Ban Tổ chức có thể bổ sung một số giải phụ.

Để tổ chức thực hiện tốt Hội thi, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã đề nghị UBND quận chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin triển khai tuyên truyền Hội thi trên Cổng TTĐT quận và Đài phát thanh 18 phường, đồng thời đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức tuyên truyền Hội thi tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả trong hệ thống; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia Hội thi (mỗi đơn vị chọn cử tối thiểu 10 cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia). Cùng đó, đề nghị các tổ chức chính trị Đảng trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia Hội thi nghiêm túc.

“Ban Tuyên giáo Quận ủy căn cứ số thí sinh của đơn vị tham gia dự thi hằng tuần trên website để bình xét thi đua 6 tháng cuối năm 2022. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, nên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả tham gia Hội thi hằng tuần về Ban để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy”- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy nêu rõ.