Quận Hai Bà Trưng: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Sáng nay (25/8), Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 2, trong đó đáng chú ý có nội dung lấy phiếu khảo sát, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.
Trong đó đáng chú ý, theo Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII thông báo đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện độ tuổi tái cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII. Từ đó, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu khảo sát, giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nam tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.
Cũng căn cứ thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu khảo sát, giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng. Đồng thời, tiến hành lấy phiếu khảo sát, giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025  
Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng Chương trình hành động, trong đó căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ qua cũng như kế thừa 3 chương trình công tác của Quận ủy khóa XXV để xây dựng 6 chương trình công tác lớn của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội, gồm:
Một, Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp quận Hai Bà Trưng tinh gọn, thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2021-2025” (giao Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).
Hai, Chương trình “Phát triển kinh tế quận nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2025” (giao UBND quận chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).
Ba, Chương trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền đô thị giai đoạn 2021-2025” (giao UBND quận chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).
Bốn, Chương trình “Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025” (giao UBND quận chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).
Năm, Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2020” (giao UBND quận chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).
Sáu, Chương trình “Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2020-2025” (giao Công an quận chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thành trong quý IV/2020).