Quận Hai Bà Trưng: Nhiều kết quả khả quan trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (11/1), Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã chủ trì Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXV.

 Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV
Theo Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Trần Quyết Thắng, năm 2017, Quận ủy và các cấp ủy đảng từ quận tới cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành; chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân quận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra; đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tích cực, thực chất các chương trình công tác lớn của Thành ủy, chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”; triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đạt kết quả tích cực…

Trong đó, đáng chú ý về tổ chức xây dựng đảng, năm qua quận Hai Bà Trưng đạt và vượt kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng viên, chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước… Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy, quận đã thành lập 8/7 chi bộ DN ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Đảng bộ khối DN, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Quận cũng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 3.561 đồng chí, kết nạp 280 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 12% so với chỉ tiêu; hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan khối Đảng, đoàn thể quận…

Trong năm, Quận ủy đã quyết định bổ nhiệm 34 cán bộ, bổ nhiệm lại 13 cán bộ, điều động luân chuyển 14 cán bộ, giới thiệu ứng cử 7 cán bộ, phối hợp đơn vị hiệp quản bổ nhiệm 14 cán bộ; đồng thời kiện toàn nhiều chức danh cán bộ Quận ủy; kiện toàn bổ sung cấp ủy, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, năm qua Quận ủy đã mở 108 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với 21.995 học viên, đạt 102,1%; mở 3 lớp đảng viên mới, 4 lớp nhận thức về Đảng, 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần