Quận Hai Bà Trưng tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân

Bài, ảnh: Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước”.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy, Chương trình hành động này được xây dựng nhằm phát triển kinh tế tư nhân (gồm DN, hộ kinh doanh cá thể) một cách lành mạnh, hiệu quả, bền vững cả về lượng và chất, thực sự trở thành một động lực quan trọng, là nòng cốt cùng với mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ-công nghiệp và xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quận nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.
 Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tập thể DN xuất sắc trên địa bàn.
Đồng thời, nhằm góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phối hợp rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại DN nhà nước, DN có vốn nhà nước trên địa bàn theo hướng tập trung, tinh gọn và hiệu quả để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại DN. 
Để thực hiện mục tiêu này, chỉ tiêu chủ yếu được quận đặt ra là thời gian tới quận sẽ duy trì thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV và kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy khóa XVI. Quận phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 có ít nhất 5.000 DN và 10.000 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới; phối hợp và tạo mọi điều kiện giúp các DN nhà nước thực hiện tốt việc cổ phần hóa và công tác thoái vốn tại các DN nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn. Đồng thời, phấn đấu đưa tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt trung bình 10%/năm trở lên, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại đạt bình quân 16%/năm.
 Đại diện DN phát biểu tại một buổi đối thoại giữa lãnh đạo quận Hai Bà Trưng với DN trên địa bàn.
Đáng chú ý, theo Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN, Quận xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ thúc đẩy tăng tốc độ phát triển kinh tế quận; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với kinh tế tư nhân; đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân. Để triển khai, một trong những biện pháp trước mắt là quận sẽ thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với DN, triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, pháp lý, tiếp cận tài chính, thuế, công tác kế toán… cho các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh chuyển đổi, thành lập DN trên địa bàn. Song song với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khuyến khích đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể qua mạng điện tử; cũng như thường xuyên rà soát cơ chế chính sách, đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách còn vướng mắc, hoàn thiện thể chế quản lý tài chính DN và minh bạch thông tin tài chính DN của tư nhân…