DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Hoàn Kiếm công bố quyết định bổ nhiệm 16 Chủ tịch, 35 Phó Chủ tịch UBND phường

Công Thọ
30-06-2021 17:37
Kinhtedothi - Ngày 30/6, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị công bố thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Tin liên quan
  • Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập tình huống thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập tình huống thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công
 Quang cảnh Hội ngh
Tại Hội nghị, UBND quận công bố quyết định của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm bổ nhiệm 16 Chủ tịch, 35 Phó Chủ tịch UBND phường. Cùng với đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã chuyển đổi 165 công chức phường thành công chức do UBND quận quản lý.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, từ ngày 1/7/2021, UBND các phường sẽ hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị, đây là mô hình rất mới được thí điểm tổ chức tại các quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Theo đó, UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị quyết 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ và phân cấp ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố và Chủ tịch UBND quận.
 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Những nội dung đổi mới trong cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường theo mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp Quận và các phường đổi mới, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả, sự đồng bộ thông suốt trong quản lý, điều hành, tính đến giải pháp thay thế để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân khi không tổ chức HĐND phường và nâng cao tính năng động, chủ động của địa phương.
Bí thư quận Ủy Hoàn Kiếm yêu cầu ngay sau hội nghị, UBND Quận khẩn trương tập trung chỉ đạo UBND các phường sớm ổn định tổ chức bộ máy; bắt tay ngay vào xây dựng Quy chế làm việc của UBND phường theo Quy chế mẫu Thành phố ban hành khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Trong đó hết sức lưu ý Quy chế phải quy định rõ nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức giải quyết công việc của UBND phường với vị trí là một cơ quan hành chính.
Chủ tịch UBND phường điều hành hoạt động của UBND phường trên cương vị là thủ trưởng cơ quan hành chính, chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND, Chủ tịch UBND Quận và trước pháp luật về mọi chỉ đạo, điều hành, quyết định về các lĩnh vực công tác của UBND phường.

Quy chế phải quy định cụ thể, chi tiết mối quan hệ công tác của UBND phường với HĐND quận, UBND quận, các cơ quan chuyên môn của UBND quận và các cơ quan chức năng khác; với Đảng ủy phường, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, với chi bộ tổ dân phố,… cũng như về chế độ hội họp, giải quyết công việc, quản lý văn bản của UBND phường.

Thứ hai, đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phường trong quá trình tổ chức thực hiện trên tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện cách quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.
Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị sẽ không còn HĐND phường, do vậy, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định đề nghị HĐND quận, Ủy ban MTTQ Quận tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của UBND các phường; không ngừng phát huy, nêu cao trách nhiệm của đại biểu HĐND quận đang công tác tại phường, vai trò giám sát quyền dân chủ đại diện của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Đồng thời tạo điều kiện hơn nữa cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của UBND phường khi không tổ chức HĐND phường.
Thứ ba, đối với UBND các phường, từng đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang triển khai đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đúng tiến độ, phù hợp với cơ chế vận hành mới, không làm xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động chung của UBND phường đặc biệt là hoạt động tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường không bị gián đoạn, tăng cường các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND phường. Bảo đảm cơ sở vật chất, bố trí cảnh quan trụ sở cơ quan UBND phường, thuận tiện cho nhân dân, tổ chức khi đến giao dịch.

Thứ tư, Bí thư Quận ủy đề nghị Đảng ủy các phường tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng với UBND phường khi thực hiện chính quyền đô thị, đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, xuyên suốt. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngay Quy chế làm việc của Đảng ủy, quy định về chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy phường với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường cho phù hợp với quy định hiện hành khi UBND phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
 Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Ngọc Anh bày tỏ, đây thời khắc rất quan trọng đối với chính quyền cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiểm. Bắt đầu từ ngày mai, 1/7/2021, chính quyền 18 phường sẽ hoạt động dưới một mô hình mới với nhiều kỳ vọng về sự đột phá trong quản lý điều hành.
“Vinh dự và tự hào nhưng chúng tôi cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn cùng cả thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện mô hình thí điểm tới đây”, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài chia sẻ.
Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND phường quán triệt tới lãnh đạo UBND phường, 100% công chức phường phải xác định trách nhiệm, nêu cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tinh thần, ý thức trong quá trình thực thi công vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được lãnh đạo và cấp có thẩm quyền giao.
Ban hành quy chế làm việc của UBND phường, Quyết định phân công nhiệm vụ, các văn bản tại UBND phường để có thể tổ chức triển khai thực hiện ngay vào ngày 1/7/2021 theo quy định tại Nghị định 32, tạo nề nếp làm việc và đảm bảo ổn định mọi hoạt động của phường trong giai đoạn mới. Bám sát các cơ quan chuyên môn của quận để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thời gian chuyển giao....