Quận Hoàn Kiếm: Hệ thống GDĐT từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW chất lượng giáo dục đào tạo của quận Hoàn Kiếm được giữ vững và phát huy qua từng năm học...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên trao tặng khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên trao tặng khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ngày 9/5, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trình bày Báo cáo tóm tắt cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW chất lượng GDĐT của quận Hoàn Kiếm được giữ vững và phát huy qua từng năm học.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao tặng khen thưởng cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao tặng khen thưởng cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ngành GDĐT quận đã duy trì 13 năm liên tiếp được Sở GDĐT đánh giá dẫn đầu ngành GDĐT Thủ đô và được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc. Nhiều trường học của quận và cá nhân cán bộ, giáo viên, học sinh được các cấp: Trung ương, Thành phố và Quận biểu dương, khen thưởng.
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh nhằm giảm áp lực học tập đối với học sinh, coi trọng giáo dục bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống và các hoạt động thực hành, hướng nghiệp.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của cả hệ thống chính trị. Phong trào xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn quận. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục hướng tới chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trình bày báo cáo
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trình bày báo cáo

Công tác biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết được quan tâm. Việc lan tỏa và nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt”; các mô hình giáo dục hiệu quả, những sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục đã tạo những bước chuyển biến mới trong các nhà trường.
Công tác xây dựng cải tạo, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các trường học; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia;... được đầu tư trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ, việc chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) ngày 04/11/2013 đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và toàn diện trong toàn Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Hệ thống giáo dục đào tạo quận từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện. Quy mô và chất lượng giáo dục của quận tiếp tục được giữ vững và phát huy qua từng năm học. Chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi đặc biệt học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế ngày càng tăng. Công tác xây dựng Đảng trong các chi bộ, đảng bộ nhà trường được quan tâm...

Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trình bày tham luận
Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trình bày tham luận
Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống  Trịnh Ngọc Trâm phát biểu tham luận
Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống  Trịnh Ngọc Trâm phát biểu tham luận

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, ngành giáo dục đào tạo quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của Thành phố và quận. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29.

Cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội “về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 05 ngày 06/8/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 20-ĐA/QU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy – học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng vệ về cơ cấu, chuẩn về nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ Nhà trường trên địa bàn quận. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trên địa bàn quận. Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng chính trị hè; triển khai việc xây dựng bài giảng lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương vào các giờ học ngoại khoá, các môn học về văn hoá, lịch sử, giáo dục công dân, nhằm phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn quận Hoàn Kiếm...

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong việc dạy và học và trong công tác quản lý giáo dục góp phần giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo...