Quận Hoàn Kiếm: Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và 07 Chương trình công tác của Quận ủy

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27-28/10, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và 07 Chương trình công tác của Quận ủy Hoàn Kiếm khóa XXVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 23 điểm cầu với trên 1.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 Đảng bộ Quận, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.
  Đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc Hội nghị và  quán triệt Chương trình số 01
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở triển khai nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, có nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12), Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa 12), các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.
Trong quá trình triển khai thực hiện đã biểu dương nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực có sức lan tỏa, góp phần quan trọng tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức chuyên môn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 Các đại biểu dự Hội nghị
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục đưa quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển trong giai đoạn mới, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đã xác định 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh”.
Để cụ thể hóa 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm vào thực tiễn, Ban Thường vụ Quận ủy đã phân công, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo chương trình công tác tập trung nghiên cứu, xây dựng 07 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 26 để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận thông qua.
  GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học, trên cơ sở kế thừa và phát triển, ngày 6/8/2021, Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành 07 chương trình công tác bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành Kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.
Thực hiện Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 25 để chỉ đạo các cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 23 điểm cầu với trên 1.200 cán bộ, đảng viên tham dự
Với tầm quan trọng của các nội dung trên, Ban Thường vụ Quận ủy triệu tập cán bộ, đảng viên từ quận đến cơ sở tập trung nghiên cứu, học tập theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 23 điểm cầu Quận và phường trong 2 ngày 27 và 28/10/2021.
Theo Chương trình, đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khai mạc Hội nghị và quán triệt Chương trình số 01: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp theo, Đồng chí Hà mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng công an Quận quán triệt Chương trình số 06: Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn quận giai đoạn 2020 – 2025.
Buổi chiều, Hội nghị nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 Đồng chí Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quán triệt 02 chương trình số 05 và Chương trình số 07
Sáng ngày 28/10/2021, đồng chí Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quán triệt 02 chương trình gồm: Chương trình số 05: Phát triển sự nghiệp Văn hóa – Xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện; và Chương trình số 07: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị.

Buổi chiều ngày 28/10, đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận quán triệt 3 chương trình: Chương trình số 02: Phát huy tiềm năng thế mạnh, đẩy nhanh phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bền vững với trọng tâm là phát triển du lịch;
  Đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận quán triệt 3 chương trình số 02, 03 và 04
Chương trình số 03: Tạo sự chuyển biến mạnh và bền vững về quản lý đô thị, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản đô thị xây dựng quận Hoàn Kiếm hiện đại, văn minh, tiến tới đô thị thông minh; Chương trình số 04: Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị quận Hoàn Kiếm.