Quận Hoàn Kiếm: Năm 2022, tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/12, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu – chi ngân sách, tổng biên chế hành chính – sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.248 tỷ đồng
Mục tiêu tổng quát năm 2022: Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo số thu vượt kế hoạch được giao.
  Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu – chi ngân sách, tổng biên chế hành chính – sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2022
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ; tập trung chỉ đạo đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh các vụ vi phạm trật tự xây dựng.
Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ các tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Về chỉ tiêu kế hoạch, Thành phố giao quận thực hiện 12 chỉ tiêu phát triển Kinh tế xã hội, HĐND quận đã quyết nghị 16 chỉ tiêu phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, trong đó 11 chỉ tiêu giao bằng mức Thành phố giao, 1 chỉ tiêu giao cao hơn mức Thành phố giao và giao thêm 4 chỉ tiêu gồm 1 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế, 3 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa xã hội.
Về dự toán NSNN năm 2022, HĐND quận đã quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.248 tỷ 130 triệu đồng bằng dự toán Thành phố giao, tăng 26% so với dự toán năm 2021.
Về thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp, do tỷ lệ điều tiết trên một số sắc thuế thay đổi, thu ngân sách quận được Thành phố giao là 1.107 tỷ 332 triệu đồng, bằng 74% dự toán Thành phố giao năm 2021.
Để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn đầu tư công, được sự chấp thuận của HĐND Thành phố, HĐND quận đã quyết định bổ sung thu ngân sách năm 2022 từ nguồn cải cách tiền lương 320 tỷ đồng. Theo đó, thu ngân sách quận năm 2022 được xác định là 1.427 tỷ 332 triệu đồng, tăng 29% so với dự toán Thành phố giao, bằng 95% dự toán thành phố giao năm 2021.
Năm 2021 hoàn thành vượt mức dự toán Thành phố giao
Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phục vụ nhân dân đón tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư với biến thể Delta lây lan nhanh và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và hoạt động KTXH.
  Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phục vụ nhân dân đón tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
Trong bối cảnh đó, Quận đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, luôn chủ động, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chuyển sang giai đoạn từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Công tác thu NSNN trên địa bàn quận đạt kết quả tốt; hoàn thành vượt mức dự toán Thành phố giao.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, bước sang năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), với tinh thần quyết tâm cao nhất, thay mặt lãnh đạo Quận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận, Chủ tịch UBND quận phát động đợt phong trào thi đua đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Trong đó, tập trung vào các nội dung: Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quận Hoàn Kiếm quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.
Các phòng, ban, đơn vị, các phường nêu cao tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, động viên mỗi người dân tự giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho mọi người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Thi đua đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Đề nghị UB MTTQ quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công nhân viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trong quận tích cực thực hiện chủ trương của Thành phố và quận; hưởng ứng các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội; quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, đối tượng xã hội, vận động nhân dân vui đón Tết an toàn, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm.
 Quang cảnh Hội nghị
Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận, Văn phòng HĐND và UBND quận, UBND các phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi về đợt phong trào thi đua đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” trên Cổng thông tin điện tử quận, Trang thông tin điện tử phường để Nhân dân biết; bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua.
Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các phường tổ chức triển khai và thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với việc tuyên truyền những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận; đảm bảo việc phục vụ nhân dân đón Tết: Vui tươi - An toàn - Lành mạnh - Tiết kiệm, mọi người mọi nhà cùng có Tết.
Triển khai xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quận triển khai xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do UBND quận giao.
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao và quyết liệt để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước quận; thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, chú trọng công tác nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao.
Thực hiện có hiệu quả 33 Đề án, 7 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội đã được UBND Thành phố phân cấp tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 6/9/2021.
Thống nhất 22 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2022 của UBND quận đã đề ra.
Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch của UBND quận về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Noel và Tết Dương lịch năm 2022; triển khai phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng - Mừng Xuân và phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.