Quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội tới từng cơ sở Đảng trực thuộc

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedoth - Chiều 26/11, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các cán bộ chủ chốt của quận.

  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng đã quán triệt, phân tích, làm rõ thêm những nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, chương trình hành động giúp các cán bộ chủ chốt tiếp thu đầy đủ, sâu sắc tinh thần của Nghị quyết đại hội. Sau khi kết thúc hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch cá nhân về những kiến thức đã được tiếp thu tại hội nghị.
Cũng tại hội nghị, Quận ủy Hoàn Kiếm đã triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo viên sẽ là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách đơn vị. Sau khi tổ chức hội nghị, các cơ sở Đảng sẽ báo cáo Ban Thường vụ quận ủy trước ngày 3/12/2020.