Quận Hoàn Kiếm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư

Công Thọ - Lợi Hòa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/11, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Chỉ thị số 10 ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI "Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn", Chỉ thị số 08 ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, với vị thế là quận trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm kinh tế, văn hóa của Thủ đô, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm luôn xác định xây dựng và phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.
Nhận thức tầm quan trọng trên, trong các nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phổ cập giáo dục, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới và phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao; cụ thể hóa bằng việc ban hành và triển khai các chương trình công tác toàn khóa và các đề án.
Thực hiện Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành Chương trình số 05 ngày 06/8/2021 về “Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”, trong đó tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; kiểm soát an toàn thực phẩm, phát triển phong trào thể dục thể thao góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Hoàn Kiếm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị
Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa 11, Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa 11 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc , từng bước củng cố và phát triển theo hướng chuẩn hóa, chú trọng chất lượng và đảm bảo điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa đảm bảo chất lượng, đồng bộ.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, quận Hoàn Kiếm đã liên tục được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 12 năm liên tiếp đạt Lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô (2010-2021).
Phong trào thể dục thể thao có bước phát triển ổn định, vững chắc, trong đó nhiều chỉ tiêu thể thao thành tích cao đứng đầu Thành phố. Phong trào thể dục thể thao quần chúng và trong lực lượng vũ trang, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Hoàn Kiếm.
 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen cho 14 tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến tích cực, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Nhiều mô hình điểm về an toàn thực phẩm của Quận đã được triển khai và đạt hiệu quả cao, được Thành phố đánh giá, ghi nhận, tạo ấn tượng tốt với doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn quận. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, quận Hoàn Kiếm đã chủ động, sáng tạo tổ chức các mô hình cung ứng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho Nhân dân trên địa bàn quận.

Trước diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới hiện nay, Quận Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc kế hoạch số 243 ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa 11, Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa 11 gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của Thành phố và quận.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao bằng khen cho 14 tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10, Chỉ thị số 08 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn quận.
Hai là, các cấp ủy cơ sở cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội “về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 05 ngày 06/8/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”. Bám sát các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành phố và Quận, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa 11, Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa 11 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm trong 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo cũng như các kết quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận...
Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, quận Hoàn Kiếm đã chủ động, sáng tạo tổ chức các mô hình cung ứng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn quận.
Trước diễn biến của dịch Covid-19, quận Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc kế hoạch số 243 ngày 29/10/2021 của UBND thành phố thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, đồng chí Bùi Huyền Mai yêu cầu quận Hoàn Kiếm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của thành phố và quận.
Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn quận.
Cùng với đó, các cấp ủy cơ sở cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 05 ngày 6/8/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”.
“Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận là hết sức cần thiết.
Trong đó, cần kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển thể dục thể thao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” – đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

*Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần