Quận Hoàn Kiếm xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa

Nguyên Bảo - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực tế tại một số di tích lịch sử văn hóa, địa điểm văn hóa  
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực tế tại một số di tích lịch sử văn hóa, địa điểm văn hóa  

Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại một số di tích lịch sử văn hóa, địa điểm văn hóa trên địa bàn quận như đền Bạch Mã, Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ. Cũng trong sáng 21/4, đoàn tham quan, khảo sát và dự hoạt động tại phố sách Hà Nội.

Tại các địa điểm khảo sát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm thay mặt Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các mô hình, cách làm hay của quận Hoàn Kiếm trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trong việc xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với quận Hoàn Kiếm
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với quận Hoàn Kiếm

Sau khảo sát thực tế, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với quận Hoàn Kiếm về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; về phía quận Hoàn Kiếm có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cùng các đồng chí trong Thường vụ Quận ủy, các phòng, ban liên quan...

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, quận Hoàn Kiếm có 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích Cách mạng kháng chiến (có 86 di tích đã được xếp hạng và gắn biển). Sau khi các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy được ban hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo viẹc thực hiện gắn với triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa-văn nghệ trên địa bàn quận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tại buổi làm việc
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tại buổi làm việc

Nhờ đó, quận Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa – văn nghệ. Đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn được chú trọng. Các nội dung, chỉ tiêu của các nghị quyết, chỉ thị, chương trình được các cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm cụ thể hóa và thực hiện theo tiến độ kế hoạch, cơ bản đều hoàn thành, qua đó vừa bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hoá của Hà Nội vừa góp phần quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm và Thủ đô đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn quận phát triển mạnh, đưa kinh tế quận phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm

Đồng chí Đinh Hồng Phong cho biết, năm 2021 vừa qua tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt 14.008 tỷ 174 triệu đồng, bằng 156,5% dự toán thành phố giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ. Quý I-2022, doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch ước tăng 7,26% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 3.208 tỷ đồng, bằng 81,2% so cùng kỳ, đạt 28,5% dự toán năm.

Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại đền Bạch Mã, phường Hàng Buồm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị Trung ương và thành phố nghiên cứu có Quy chế phối hợp để thống nhất trong công tác quản lý và phát huy giá trị các thiết chế văn hóa của Trung ương, Hà Nội và quận nhằm tạo sự đồng bộ, phát huy hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa trên địa bàn quận và Thủ đô.

Đồng thời, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu đưa nội dung bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm
Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định giới thiệu về một số   di tích lịch sử văn hóa, địa điểm văn hóa trên địa bàn quận
Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định giới thiệu về một số   di tích lịch sử văn hóa, địa điểm văn hóa trên địa bàn quận

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, quận Hoàn Kiếm có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cho rằng, “quận Hoàn Kiếm là trái tim của trái tim” của cả nước, nên cùng với những thuận lợi còn có những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong triển khai thực hiện các dự án về văn hóa cần được các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, qua khảo sát thực tế và nghiên cứu báo cáo cho thấy, quận Hoàn Kiếm đã triển khai hiệu quả, đồng bộ và sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng cũng như của Thành ủy Hà Nội. Trong đó, quận Hoàn Kiếm đã phát huy được giá trị của các thiết chế văn hóa trên địa bàn; chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và khai thác hiệu quả để phục vụ nhu cầu của du khách cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ

Chia sẻ với những khó khăn của quận Hoàn Kiếm trong việc bảo tồn, tôn tạo cũng như khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng, quận cần có những kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành liên quan để sớm tháo gỡ những vướng mắc này.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại  Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ
Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại  Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ

Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương sẵn sàng kết nối với các đơn vị liên quan và chia sẻ kinh nghiệm để quận Hoàn Kiếm triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa-văn nghệ trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ  dân gian phục vụ du khách tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ
Chương trình văn nghệ  dân gian phục vụ du khách tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ

Cụ thể là tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến cơ chế đầu tư công – quản trị tư để khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, cần đổi mới công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được giá trị của các thiết chế văn hóa này, cùng chung tay bảo vệ” – đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Đoàn kiểm tra, khảo sát và dự hoạt động tại phố sách Hà Nội
Đoàn kiểm tra, khảo sát và dự hoạt động tại phố sách Hà Nội