Quận Hoàng Mai kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Vũ Lê - Cao Huệ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/7, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh đã ôn lại những truyền thống vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo 90 năm qua đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng của dân tộc.
Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong những năm qua cùng với ngành tuyên giáo Thủ đô, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận Hoàng Mai đã có thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và quận, vào quá trình phát triển công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo của quận đã có bước phát triển nhanh chóng. Nhiều thế hệ cán bộ tuyên giáo đã góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân trong quận xây dựng Hoàng Mai “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Ngành Tuyên giáo quận Hoàng Mai cũng đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên giáo theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chủ động tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của TƯ, TP và quận...
Đặc biệt, trên tinh thần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngành Tuyên giáo đã tích cự tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ quận đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được chú trọng khắc phục, giải quyết, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã biểu dương những cố gắng và thành tích của công tác tuyên giáo quận trong thời gian qua. Với sự hoạt động hiệu quả, nhiệt tình, trách nhiệm, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển quận Hoàng Mai.  Cụ thể, việc tổ chức quán triệt triển khai chỉ thị, nghị quyết của TƯ, Thành ủy, Quận ủy đã có nhiều đổi mới.
Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân được tổ chức thường xuyên hàng tháng. Đặc biệt, Ban tuyên giáo quận đã xây dựng trang Facebook “Mai vàng Kinh Bắc” để đấu tranh với các luận điệu sai trái của các phần tử phản động, cơ hội.
Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai trao Giấy khên cho các tập thể xuất sắc trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2020.
Nhất là trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự tham gia của hệ thống tuyên giáo trong toàn quận đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người dân trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với việc tổ chức thành công 56/56 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, công tác tuyên giáo cũng đã góp phần rất lớn trong việc nắm bắt kịp thời những dư luận không đúng ảnh hưởng đến công tác nhân sự.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Minh Tâm cho rằng công tác tuyên giáo của quận vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Năm 2020, là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, đồng thời phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Do đó, nhiệm vụ của những người làm tuyên giáo hết sức nặng nề, cần phải tiếp tục  coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên, Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất cao trong nhận thức và hành động và sự đồng thuận xã hội.
Cùng với đó, trong thời điểm hiện nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy cần tập trung tham mưu giúp Ban thường trực quận ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, phát hiện nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với các hoạt động chào mừng đại Đảng các cấp, trước hết chào mừng đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 12-13/8 tới đây.
Tại Hội nghị, Quận ủy Hoàng Mai đã khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 – 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần