Quận Hoàng Mai quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 (Khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, gồm: Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về “Việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn tái cơ cấu nền kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Sau hội nghị này, Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 8 tới toàn thể đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt chính quyền, đoàn thể chưa phải là đảng viên và quần chúng ưu tú cùng tham gia học tập, thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2014. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.