Quận Hoàng Mai tập trung xây dựng Đảng gắn với “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Tin,ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Quận ủy Hoàng Mai nhận định, năm 2016, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn quận được triển khai đồng bộ, toàn diện và có những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,35%.
Nguyễn Đức Vinh- Bí thư Quận ủy Hoàng Mai trao danh hiệu cho Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 
Bên cạnh đó, quận hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ như đã thành lập mới 6 tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, đạt 120% chỉ tiêu TP giao; kết nạp 209 đảng viên mới (đạt 116% kế hoạch). Qua đánh giá, phân loại năm 2016, quận có 27/54 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Quận cũng coi trọng công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành các các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Năm 2016, quận đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 126 đồng chí, cán bộ được luân chuyển đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, yên tâm công tác; mở 64 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác với trên 10,6 nghìn lượt cán bộ tham dự; tích cực triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, quận cũng tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 05 của Thành ủy về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Sau khi được Thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm, Quận ủy sẽ triển khai việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng chức danh nghề nghiệp, xử lý theo quy định những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2017, Quận ủy tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển mạnh trong nhận thức, hành động, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh có hiệu quả các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm...; Cùng với đó, gắn với thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo bước chuyển mạnh trong nhận thức, hành động, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ; tinh thần, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, hướng đến xây dựng nền hành chính hành động và phục vụ.

Nhân dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã khen thưởng 6 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 21 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; 27 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Anh Quý