Quận Hoàng Mai tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/3, HĐND quận Hoàng Mai khóa III, tiến hành kỳ họp thứ 14 nhằm tổng kết tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp.

 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại kỳ họp.
Khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức, bộ máy của HĐND quận Hoàng Mai được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật, đủ về số lượng, cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Hoạt động đã có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên.
Thường trực HĐND quận đã thực hiện "4 chủ động" gồm: Chủ động quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy; chủ động báo cáo tình hình và kết quả hoạt động với Ban Thường vụ Quận ủy; chủ động đề xuất những nội dung quan trọng để hoạt động của HĐND được hiệu quả hơn; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó chỉ đạo 2 ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND phối hợp hoạt động theo chương trình hoạt động của HĐND Quận đã được thông qua...
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn không ít những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ qua, rút ra kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai đề nghị tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sát thực tiễn, thiết thực cho HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền khóa mới, HĐND quận đã xây dựng các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) trên từng lĩnh vực nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND.
 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Trong nhiệm kỳ, HĐND quận đã tổ chức 13 kỳ họp (bao gồm 10 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật, thông qua các kỳ họp, phiên họp. Đã có 145 lượt đại biểu HĐND quận thực hiện thảo luận, chất vấn với tổng số 89 ý kiến chất vấn, 165 ý kiến thảo luận.
HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã tổ chức 79 cuộc giám sát, khảo sát; đã tổ chức có hiệu quả 51 phiên họp thường kỳ trong đó có 6 phiên giải trình, với tổng số hơn 70 lượt đại biểu với hơn 100 câu hỏi đề nghị giải trình; thường xuyên khảo sát, đôn đốc, giám sát qua đó kịp thời có ý kiến, yêu cầu UBND quận, các phòng, ban, đơn vị giải quyết thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm, đề nghị. Đến nay đã có khoảng 80% ý kiến cử tri được giải quyết.
Hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng vấn đề, nội dung, đối tượng cần giám sát, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dân sinh bức xúc, những vấn đề lớn có ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận. Vai trò, vị thế và uy tín của HĐND ngày càng được nâng lên, được các cấp, các ngành đánh giá cao, được đông đảo nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ.
HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP và của quận, cũng như chỉ đạo giải quyết kịp thời nội dung kiến nghị của Thường trực, các Ban của HĐND và cử tri trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội của quận; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, tạo tiền đề quan trọng để quận phát triển nhanh và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ mới.
Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường thông tin, với việc hoạt động tích cực, hiệu quả, nhiệm kỳ qua, HĐND quận Hoàng Mai 2 lần được tặng Bằng khen của Thành phố; Ban Kinh tế Xã hội được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.
Tham luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, cần nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác giám sát và tái giám sát; phối hợp thông tin giữa các đơn vị trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân;…
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nêu rõ, trong nhiệm kỳ tới, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, sẽ không còn HĐND cấp phường.
Do đó, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể từ quận tới phường cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung, chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đoàn kết thống nhất cao để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là tập trung tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng với đó, thường trực HĐND, 2 ban của HĐND, đại biểu HĐND quận cần tăng cường trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, cùng UBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt quy chế phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm trước Nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động đôn đốc, giám sát có trọng tâm trọng điểm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND đã thông qua.
Đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và Nhân dân trong Quận ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại kỳ họp, UBND quận Hoàng Mai đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.