Quận Hoàng Mai: Triển khai công tác điều dưỡng người có công với cách mạng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND nhằm thực hiện tốt chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng trên địa bàn.

Chính sách điều dưỡng Người có công là chính sách ưu đãi lớn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đối với người có công. Chính vì thế mặc dù đang phải khẩn trương bắt tay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 nhưng quận Hoàng Mai vẫn chủ động thực hiện nhiệm vụ này.

Chỉ tiêu điều dưỡng năm 2022 của quận Hoàng Mai gồm 1.320 người, trong đó nguồn Trung ương là 1.076 người (điều dưỡng tại Trung tâm 240 người, tại nhà 836 người); nguồn TP là 244 người (điều dưỡng tại Trung tâm 5 người, tại nhà 239 người). Các đối tượng được điều dưỡng tập trung tại Trung tâm chia làm 6 đợt, thời gian điều dưỡng từ 20/4 đến 29/9/2022. Điều dưỡng tại nhà sẽ thực hiện 1 đợt vào cuối năm 2022.

Quận Hoàng Mai: Triển khai công tác điều dưỡng người có công với cách mạng - Ảnh 1
Các đối tượng được điều dưỡng tập trung tại Trung tâm chia làm 6 đợt, thời gian điều dưỡng từ 20/4 đến 29/9/2022. Ảnh HM

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các phường căn cứ kế hoạch của Quận giao, thực hiện tốt việc điều dưỡng đối với người có công trên địa bàn, cụ thể:

Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo nguồn kinh phí Trung ương gồm đối tượng điều dưỡng 1 năm một lần: Lão thành cách mạng; Tiền khởi nghĩa; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ chỉ có một người con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên; thương binh, bệnh binh từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”.

Đối tượng điều dưỡng 2 năm một lần: Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng của liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh dưới 81%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dưới 81%; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy; người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đối tượng thụ hưởng chính sách đặc thù của TP: Đối tượng (2 năm một lần) được điều dưỡng phục hồi sức khỏe từ 80 tuổi trở lên (sinh năm 1942 trở về trước), ngoài chính sách điều dưỡng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, được điều dưỡng 2 năm một lần bằng nguồn ngân sách TP theo Nghị quyết số 11/2018/NĐ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND TP Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Chế độ điều dưỡng gồm: Điều dưỡng tại nhà: Mức chi 1.461.600 đồng/ người/lần, chi trực tiếp cho đối tượng và điều dưỡng tập trung tại trung tâm là 6 ngày/đợt; mức chi 2.923.200 đồng/ người/đợt.

Quận Hoàng Mai: Triển khai công tác điều dưỡng người có công với cách mạng - Ảnh 2Thế hệ trẻ Hoàng Mai luôn nhớ đến các bậc cha, anh đi trước. Ảnh HM

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2022, lãnh đạo quận yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp chặt chẽ với gia đình, UBND các phường, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), với những nhiệm vụ cụ thể: 

Quản lý các đối tượng, cập nhật kịp thời đối tượng đi điều dưỡng; đảm bảo thực hiện đúng chính sách, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng; cử đúng đối tượng, đủ số lượng; mời người có công đến địa điểm tập trung đúng ngày, giờ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, thuận tiện (các đối tượng người có công đều nhận được giấy mời chu đáo, trang trọng và trước 5 ngày đi điều dưỡng).

 

Điều dưỡng tại nhà: Mức chi 1.461.600 đồng/ người/lần, chi trực tiếp cho đối tượng và điều dưỡng tập trung tại trung tâm là 6 ngày/đợt; mức chi 2.923.200 đồng/ người/đợt.

Lập danh sách điều dưỡng tại nhà, điều dưỡng tập trung của từng đợt, mời đối tượng đi điều dưỡng đảm bảo theo kế hoạch được giao.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức test nhanh Covid-19 tại quận cho các đối tượng trước mỗi đợt đón điều dưỡng. Khi phát sinh ca F0 trong đợt điều dưỡng, có trách nhiệm phối hợp xử lý các tình huống.

UBND các phường tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP về công tác điều dưỡng người có công trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phổ biến rộng rãi chế độ, hình thức và chỉ tiêu điều dưỡng tới người có công trên địa bàn, đảm bảo người có công nhận được đầy đủ thông tin về chính sách điều dưỡng, cơ sở điều dưỡng, tiêu chuẩn điều dưỡng và thụ hưởng đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.