Quận Long Biên triển khai phân 3 nhóm khu vực để kiểm soát dịch Covid-19 từ 9/9

Thế Dương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 5/9, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên tổ chức phiên họp đột xuất với nội dung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP” (Chỉ thị số 06-CT/TU), Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND TP Hà Nội “về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội” (Chỉ thị 20/CT-UBND).

 Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tổ chức phiên họp đột xuất với nội dung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT-TU ngày 5/9
Sau khi nghe Thường trực Quận ủy triển khai các dự thảo: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Quyết định thành phần thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Long Biên; Kế hoạch của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên đã thống nhất một số kết luận, trong đó giao UBND quận hoàn thiện, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số: 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội đảm bảo điều kiện thực tế của quận, theo 5 nguyên tắc và lộ trình cụ thể như sau:
Căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực theo từng mức độ. Khu vực 1- nguy cơ cao: Tiếp tục áp dụng thực hiện theo Chỉ thị số: 16/CT-CP của Chính phủ (Chỉ thị số: 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội). Khu vực 2- có nguy cơ: Áp dụng thực hiện theo Chị thị số: 15/CT-CP(+) của Chính phủ, nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác, phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn (gọi tắt là 15+). Khu vực 3- ở mức độ nguy cơ “Trạng thái bình thường mới”: Áp dụng thực hiện theo Chị thị số: 15/CT-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng khung tiêu chí cụ thể đối với từng loại khu vực để triển khai áp dụng.
 Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam kiểm tra mô hình ''Bữa cơm trưa - Đồng hành chống dịch'' của phường Việt Hưng.
Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên cũng nhấn mạnh đến việc ưu tiên duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19; tập trung kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, DN có đông công nhân, các công trình, dự án đầu tư công, các công trình xây dựng nhà ở tư nhân, việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Giao các phường chủ động rà soát, đề xuất phương án chia khu vực dân cư theo 3 mức độ nguy cơ, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường để trình UBND quận phê duyệt.

Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên cũng yêu cầu bảo vệ vững chắc “vùng xanh” , lấy phường là “pháo đài” phòng, chống dịch; người dân là “chiến sĩ”, thực hiện tốt chủ chương “ai ở khu vực nào thì ở khu vực đó” để góp phần nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Lộ trình và phương pháp thực hiện: UBND quận xây dựng và ban hành phương án khung tiêu chí xong trong ngày 6/9; UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trình UBND Quận phê duyệt trong ngày 7/9. Ngày 8/9, UBND quận sẽ phê duyệt phương án. Và từ 6 giờ ngày 9/9 sẽ áp dụng thực hiện theo Kế hoạch của 14 phường đã được UBND quận phê duyệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần