Quản lý hiệu quả quỹ phòng, chống thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được thành lập năm 2016, Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) Hà Nội có chức năng tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Những năm qua, nguồn quỹ đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTT trên địa bàn TP.

Quỹ Phòng, chống thiên tai bổ sung nguồn kinh phí quan trọng giúp chủ động ứng phó sự cố. Ảnh: Trọng Tùng
Bảo đảm hiệu quả thu, chi
Để thực hiện việc thu, nộp quỹ PCTT, từ đầu năm 2017, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc triển khai đến các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân. Tính đến tháng 11/2020, tổng số tiền Quỹ PCTT thu được là 133,626 tỷ đồng. Đáng số ý, kinh phí quỹ thu được tăng dần qua các năm. Cụ thể, trong năm 2017, Quỹ thu được 17,301 tỷ đồng. Đến năm 2018, toàn TP thu được 47,038 tỷ đồng. Sang năm 2019, Quỹ được bổ sung 50,452 tỷ đồng. Và đến hết tháng 10/2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nguồn quỹ thu được vẫn đạt 18,835 tỷ đồng.

Song song với việc thu, nộp Quỹ, Chi cục PCTT Hà Nội - đơn vị quản lý Quỹ, cũng đã thực hiện việc chi Quỹ cho các hoạt động được quy định tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND của UBND TP. Trong 3 năm gần đây, đã tiến hành chi 4,094 tỷ đồng. Đến tháng 11/2020, số dư Quỹ PCTT còn lại 129,532 tỷ đồng. Đối với nội dung chi năm 2020, giữa tháng 11 vừa qua, TP đã duyệt chi 1,5 tỷ đồng từ Quỹ PCTT phục vụ các hoạt động phòng ngừa thiên tai có tính chất thường xuyên; phổ biến, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kiến thức về PCTT, cũng như cảnh báo sớm, hỗ trợ khắc phục kịp thời hậu quả sự cố, thiên tai…

Khắc phục khó khăn, vướng mắc

Việc thu, chi Quỹ PCTT hiện vẫn đang được đơn vị quản lý Quỹ thực hiện theo đúng các quy định của TP. Tuy nhiên, việc triển khai công tác thu, chi nguồn Quỹ những năm qua không phải đã hết những khó khăn, vướng mắc. Theo Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục PCTT Hà Nội Trần Thanh Mẫn, kết quả rà soát cho thấy, kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT của nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP trong các năm 2018, 2019 còn thiếu những đối tượng thu theo quy định. Công tác thu, nộp Quỹ của nhiều địa phương không đạt kế hoạch đề ra. Thậm chí nhiều quận, huyện, thị xã không có báo cáo kết quả thu, nộp, sử dụng Quỹ.

Ở khía cạnh chính sách, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, hiện nay, chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục quyết toán Quỹ PCTT. Quy trình thực hiện chi hỗ trợ khắc phục sự cố công trình sử dụng Quỹ PCTT còn những bất cập. Điều này khiến công tác quản lý, thu, chi Quỹ PCTT gặp không ít khó khăn.

Đại diện Chi cục PCTT Hà Nội thông tin thêm, hiện nay, thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ PCTT, Chi cục đang tổng hợp ý kiến các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã. Trên cơ sở đó, tham mưu, trình UBND TP Hà Nội điều chỉnh, bổ sung các quy định về thành lập, quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, trên cơ sở bảo đảm các quy định của pháp luật.
Để thực hiện tốt công tác quản lý Quỹ PCTT TP, các quận, huyện, thị xã cần triển khai công tác thu, chi quỹ đến các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trụ sở đóng trên địa bàn và thực hiện thu, nộp quỹ theo kế hoạch; báo cáo kết quả thu, chi Quỹ PCTT năm 2020 trước ngày 15/2/2021. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các đối tượng thu nộp và truy thu Quỹ, gửi về Chi cục PCTT Hà Nội báo cáo UBND TP xem xét, điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn