Quận Nam Từ Liêm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/10, Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, tiềm lực quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ quận Nam Từ Liêm được xây dựng vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu tại buổi tổng kết
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu tại buổi tổng kết

Cấp ủy Đảng và chính quyền từ quận tới cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quân sự vững chắc. Những năm qua quận đã có nhiều giải pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, không chỉ coi trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn mở rộng trong học sinh, sinh viên, chức sắc…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong nội bộ và Nhân dân trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Qua đó kịp thời định hướng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong tổ chức đảng, đồng thuận trong xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, quận đã quán triệt, nâng cao nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, từng ngành, từng phường, đơn vị. Việc lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, y tế, du lịch... đều đáp ứng yêu cầu về khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
Quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Song song đó, quận luôn quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; bảo đảm phát triển hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với nước. Nâng cao chất lượng hệ thống bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tích cực đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, mại dâm… Chủ động dự báo phát hiện sớm, có biện pháp giải quyết ngay những nhân tố gây mất ổn định, mâu thuẫn nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp với người lao động, không để nảy sinh phức tạp, đột biến bất ngờ, những yếu tố dẫn đến biểu tình, gây rối, bạo loạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để tiếp tục quán triệt và thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng bộ quận và mỗi cơ quan đơn vị, phải nỗ lực phấn đấu đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tập thể, huy động được sự ủng hộ của Nhân dân và tiếp tục được các cơ quan của TP quan tâm, đồng hành.

Quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
Quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Bí Thư Quận ủy Nam Từ Liêm cũng giao nhiệm vụ cho các các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị trong toàn quận, cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, chỉ tiêu được giao; cụ thể hoá các nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị, đồng thời phải tự đặt ra những mục tiêu thời gian tới phải thực hiện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn quận về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường trật tự kỷ cương, từng bước giải quyết dứt điểm tình hình mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị tổng kết, quận Nam Từ Liêm đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần