Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những năm gần đây huyện Quốc Oai luôn quan tâm đến việc làm cho lao động ở nông thôn, nhất là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo.

KTĐT - Những năm gần đây huyện Quốc Oai luôn quan tâm đến việc làm cho lao động ở nông thôn, nhất là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo.

 

Chỉ tính trong 2 năm 2009 - 2010 huyện đã mở 26 lớp dạy nghề TTCN như: Dệt may, mây tre giang đan xuất khẩu, thu hút hơn 900 lao động tham gia. Tổng kinh phí chi cho các lớp đào tạo nghề gần1 tỷ 100 triệu đồng. Hầu hết những người học nghề đều phát huy được kiến thức đã học, làm ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng thị trường và có thu nhập ổn định.

 

Qua tổng điều tra nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2020, huyện Quốc Oai có 13.375 người có nhu cầu được đào tạo nghề ở hơn 340 nghề khác nhau. Năm 2011 Quốc Oai phấn đấu giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 2000 - 2.500 lao động nông thôn.