Quan tâm, xác định các mô hình học và làm theo Bác ở cơ sở

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/4, thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác giáo dục lý luận chính trị quý I với chủ đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị quý II/2017. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Phạm Ngọc cho biết, quý I/2017, việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khối Đảng đoàn thể chậm hơn thường kỳ. Thường trực Thành ủy yêu cầu từng bước rà soát việc lập kế hoạch hàng năm tới từng cơ quan sử dụng ngân sách Nhà nước toàn TP. Tránh việc lặp lại nội dung bồi dưỡng, trùng lặp đối tượng được bồi dưỡng, gây lâng phí thời gian, kinh phí khi đối tượng được bồi dưỡng không đáp ứng được yêu cẩu công việc thực tiễn được giao tại cơ sở.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị của Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 03 với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017", thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của TP, của cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, nhiều mô hình sáng tạo, mang tính đột phá trong triển khai các hoạt động học và làm theo Bác ở cơ sở được thực hiện thiết thực, hiệu quả: Quận Ba Đình xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Đoàn thanh niên quận Ba Đình xây dựng bãi đỗ xe đúng quy định; biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa. Công an huyện Sóc Sơn tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”; Cảnh sát PCCC TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Thủ đô làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tiếp tục phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hướng tới kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác (19/5/2017)…
Qua 9 ý kiến tham luận của các đơn vị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hoan nghênh các cơ sở đã chủ động, công tác tham mưu đúng và đáp ứng được phần nào yêu cầu của Chỉ thị 05, chú trọng đến việc gắn Chỉ thị 05 với triển khai NQ 04 (khóa XII). Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá, việc cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch, đề án chuyên đề rất nghiêm túc. Bước đầu đã có những đơn vị triển khai sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Công tác tuyên truyền có nhiều cách làm hay (bản tin, cổng, truyền thanh, sổ…) gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Có đơn vị đã thực hiện kiểm tra, giám sát. Vai trò tham mưu đã chủ động, nhiệt tình, sáng tạo.
Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn một số tồn tại: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác, còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, ít hiệu quả, chưa có sự đột phá, sáng tạo. Sự gắn kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn còn chậm, lúng túng. Việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa cụ thể và phù hợp, chưa đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền chưa có những hình thức, nội dung thực sự tạo bước đột phá, tác động sâu sắc tới nhận thức và hành động của xã hội. Việc phát hiện các nhân tố điển hình để kịp thời biểu dương nhân rộng còn chưa nhiều hoặc chưa thực sự thuyết phục…
Trên cơ sở bước đầu đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, thời gian tới việc thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với các NQ, nhất là NQ TƯ 4 (khóa XII), gắn với Quy định 55 về thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, Quy tắc ứng xử CBCC, người lao động trong cơ quan nhà nước để thành bộ tài liệu. Đa dạng hóa, phong phú hơn công tác tuyên truyền, gắn với từng khu vực đối tượng. Phải khắc phục bệnh hình thức. Cần lựa chọn những việc bức xúc, những điểm yếu kém của các đơn vị gắn với kiểm điểm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để khắc phục. Phát huy tính tự giác, tính chủ động của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo cho phù hợp. “Đề nghị quan tâm đến việc xác định các mô hình, đặc biệt là việc khen, chê, cố gắng khen những người lao động trực tiếp, hạn chế khen cán bộ”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý.