Quận Hoàn Kiếm:

Quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức và thực hiện nếp sống văn minh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn quận, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Ngày 16/9, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15 “Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nhấn mạnh, nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết số 27 của Trung ương và Chỉ thị 11 của Thành uỷ Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn quận, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27: Vai trò đội ngũ trí thức của quận ngày càng được nâng cao và không ngừng được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Quận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng và cơ cấu đào tạo, quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị

Có chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đã bố trí, sắp xếp với các công chức nguồn, các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. Khuyến khích phong trào viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua hàng năm. Từ năm 2012 đến tháng 7/2022, Hội đồng Khoa học sáng kiến quận Hoàn Kiếm đã công nhận hơn 4.231 sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ CBCCVC trong toàn quận.

Mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực là thế mạnh của đội ngũ trí thức quận đặc biệt trong đội ngũ trí thức trong các cơ sở đảng khối y tế các bệnh viện đầu ngành của Trung ương và Thành phố. Hàng năm, tại các bệnh viện lớn có hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp bệnh viện, cấp Bộ, luận văn, luận án tốt nghiệp nội trú, chuyên khoa cấp I - cấp II,...; các đề tài sau khi được nghiệm thu đều được ứng dụng rộng rãi trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn trình bày báo cáo tại Hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, ngành giáo dục quận tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, ngành Giáo dục Hoàn Kiếm lần thứ 13 liên tiếp đạt Lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô.

Các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai; công tác biểu dương khen thưởng được thực hiện thường xuyên, đúng đối tượng. Bởi vậy, đội ngũ trí thức của quận đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 11: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội, nhiều cách làm hay, mô hình điểm sáng tạo đã được triển khai và nhân rộng trên địa bàn quận với tinh thần “vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”. Điểm sáng trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới của quận là lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 11 gắn với xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ và 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố, coi đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao bằng khen 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao bằng khen 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương

Kết quả thấy rõ nhất là sự chuyển biến từ nhận thức thành hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó nhiều hình thức mới, mô hình sáng tạo được tổ chức như “đám cưới tập thể”, “đám cưới Nhà thờ”, lễ Hằng thuận, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang”. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, phường và Ban vận động các địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động người dân tổ chức đám cưới theo hình thức “Báo hỷ - Tiệc ngọt, tiệc trà” thay cho tiệc mặn đông người.

Trong 10 năm qua, 100% đám cưới trên địa bàn quận thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 11, đảm bảo tổ chức “Vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”. Đặc biệt trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quận Hoàn Kiếm đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, qua đó nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo về mô hình tổ chức đám cưới trong giai đoạn dịch Covid-19 được đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn quận lựa chọn và ủng hộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận uỷ đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương, Thông tri số 17 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của Thành phố và quận. Các cấp ủy cơ sở cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chương trình công tác của Thành phố và quận, căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 27, Chỉ thị số 11 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện việc cưới văn minh, góp phần phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội

Ba là, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của quận như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục triển khai các mô hình sáng tạo về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo cho đội ngũ trí thức. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân trong việc giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đối với việc cưới “Vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm” gắn với việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội; Đề án “Một số nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ” và Đề án tiếp tục xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện. Thực hiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ trong xây dựng và phát triển quận, Thủ đô và đất nước.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 27, Chỉ thị số 11 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng đội ngũ trí thức và thực hiện việc cưới văn minh trên địa bàn quận.