Quận Tây Hồ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách năm 2021

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 12/11, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2021, dịch Covid -19 bùng phát lần thứ tư đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển KT - XH của đất nước cũng như Thủ đô. Trên địa bàn TP và quận, hầu hết DN, cơ sở kinh doanh đều gặp khó khăn; hoạt động sản xuất thu hẹp, vì vậy ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của nhà nước và khả năng cân đối thu chi ngân sách năm 2021 của quận.
 Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND quận Tây Hồ, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
“Tại kỳ họp lần này, HĐND quận sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để quận bảo đảm, cân đối thu chi ngân sách; triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021... là giải pháp cần thiết để quận hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH của quận trước ảnh hưởng tiêu cực, tác động của dịch Covid -19” – Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, bên cạnh những tác động của dịch Covid-19, việc Chính phủ đã ban hành các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn giảm thuế, giảm tiền thuê đất (Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021; Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021) đã tác động đến kết quả thu NSNN trên địa bàn và ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cân đối thu chi ngân sách năm 2021.

Cụ thể, thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.578.300 triệu đồng, đạt 57,16% dự toán giao. Trong đó nhiều chỉ tiêu thụ chưa đạt so với kế hoạch, việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất còn chậm so với kế hoạch.

Dự báo, năm 2021 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.695.053 triệu đồng, đạt 134% so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, thu ngân sách quận để thực hiện cân đối thu, chi không đạt.

Từ thực tế trên, để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách cấp quận và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, HĐND quận đã thông qua phương án điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2021.

Cụ thể, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua việc giảm nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn phân cấp. Chi tiết như sau: Giảm nguồn kinh phí chưa phân bổ (để thực hiện chuẩn bị đầu tư và quyết toán hoàn hoàn thành...): 33.650 triệu đồng. Điều chỉnh giảm nguồn kinh phí các dự án đang thực hiện (bị ảnh hưởng do dịch Covid-19): 26.350 triệu đồng.

HĐND quận Tây Hồ cũng thông qua phương án sử dụng 60.000 triệu đồng (Sáu mươi tỷ đồng) để bù đắp hụt thu ngân sách quận: 45 tỷ đồng; Bổ sung dự toán cho các dự án ngõ xóm để thực hiện quyết toán hoàn thành năm 2021: 15 tỷ đồng.