Quận Tây Hồ đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

rnKinhtedothi - Chiều 27/12, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trên địa bàn quận lần thứ 2 năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đặc biệt là cải cách TTHC trên địa bàn được quận đặc biệt quan tâm. Từ cuối năm 2017 đến nay, quận đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thời gian giải quyết 98 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và 63 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường thuộc quận. Qua đó tổng thời gian giải quyết TTHC quận và phường được rút ngắn là: 605,5 ngày (tương đương với 4.844 giờ làm việc).
 Quận Tây Hồ đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính
Trong năm 2018, quận và các phường trực thuộc đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 57.178 hồ sơ; trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới trực tiếp: 46.217; Số hồ sơ tiếp nhận mới trực tuyến mức độ 3,4: 10.933 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 57.027 hồ sơ ( trong đó có 75 hồ sơ trực tuyến mức độ 4); hồ sơ đang thụ lý giải quyết là: 151 hồ sơ.

Qận cũng công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định giải quyết TTHC, thái độ của cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, ngày 01/08/2018 UBND quận đã ký thỏa thuận với Bưu điện thành phố Hà Nội về việc hợp tác cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trả kết quả về tận nhà cho người dân. Đến nay việc phối hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cũng như trả kết quả về nhà cho người dân cơ bản được đảm bảo ổn định, thuận tiện và nhanh chóng. Hiện nay sau 05 tháng thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 (trích lục hộ tịch), UBND quận đã giải quyết 75 hồ sơ và trả kết quả về nhà cho công dân thành công. “Đây là tỉ lệ rất cao so với UBND các quận nội thành có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” – Phó Chủ tịch UBND quận nhận định.

Sau khi UBND TP Hà Nội đã triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố, quận Tây Hồ cũng là một trong những quận ứng dụng phần mềm, hướng dẫn thực hiện và triển khai đến UBND các phường thuộc quận rất hiệu quả và đã được UBND thành phố đánh giá cao.

Tại hội nghị, ý kiến từ các tổ chức, cá nhân đều đánh giá cao những kết quả quận đạt được trong việc thực hiện CCHC và kiểm soát TTHC trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian tới quận cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đặc biệt đối những cán bộ làm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, TTHC.

Phản ảnh thực tế hiện nay nhiều TTHC vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các TTHC liên quan đến việc chứng thực, công nhận việc thay đổi số nhà của Công an,…, một số ý kiến đề nghị: Quận tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm bớt những TTHC không cần thiết. Đồng thời, thực hiện liên thông một số TTHC tạo điều kiện cho người dân (ví dụ như việc liên thông học bạ của học sinh cấp tiểu học, THCS…). Đối với những TTHC đơn giản như in sao văn bằng, chứng chỉ, làm thẻ căn cước công dân, đề nghị quận xem xét, rút ngắn thời gian thực hiện.

Từ ý kiến phát biểu của các tổ chức, cá nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến nhận định: Những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn quận thời gian đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận đã giao các phòng, ban, đơn vị, với chức năng, nhiệm vụ của mình, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND quận trong việc đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là việc rà soát, cắt giảm những TTHC không cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân và tổ chức.