Quận Tây Hồ đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa vào chiều sâu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/6, quận Tây Hồ đã kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016); tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015; 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo lãnh đạo quận, trong những năm qua, với việc triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận đã  đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tại quận, công tác xây dựng gia đình văn hóa - sức khỏe, tổ dân phố văn hóa - sức khỏe phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều phong tục đẹp được giữ gìn và lan tỏa.

Việc xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” được gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Từ các mô hình này, đã tác động mạnh mẽ về tác phong, cách ứng xử văn hóa tại cộng đồng, đơn vị.

Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị - vệ sinh môi trường cũng từng bước được củng cố và tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Tây Hồ là quận đầu tiên của TP xây dựng thành công 2 phường đạt danh hiệu “Phường Văn hóa” tại Quảng An, Nhật Tân với 41 tiêu chí cụ thể. Trong năm 2016, quận đang tiếp tục xây dựng 4 phường Bưởi, Phú Thượng, Xuân La, Thụy Khuê trở thành “Phường Văn hóa”, đồng thời triển khai xây dựng các phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”.

Trong dịp này, quận đã biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.