DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Quận Tây Hồ thực hiện mô hình chính quyền đô thị
Vân Nhi
30-06-2021 18:32

Kinhtedothi - Ngày 30/6, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận từ ngày 1/7/2021 theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.
Theo quy định tại Nghị quyết số 97/2019/NQ14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày mai (1/7/2021) các quận và thị xã Sơn Tây thuộc TP Hà Nội chính thức tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị (không tổ chức HĐND phường và chính quyền phường); UBND các phường hoạt động và chỉ thực hiện nhiệm vụ với vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ là một tổ chức hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND quận tại phường. 
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng thay mặt lãnh đạo quận tặng hoa, cám ơn các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo đó, UBND quận yêu cầu phòng, ban, ngành của quận và các phường thực hiện nghiêm nội dung trong Nghị định số 32/2021/NĐ-CP và Kế hoạch số 100/KH-UBND; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND quận.
Để hoạt động của UBND phường hoạt động hiệu quả, hiệu lực theo mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đề nghị UBND các phường căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND TP về ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện chính quyền đô thị, UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND các phường căn cứ vào Quy chế mẫu của UBND TP, đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của UBND phường thực hiện từ ngày 1/7/2021 theo quy định.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu phòng Nội vụ quận nghiên cứu, tham mưu UBND quận thực hiện điều động đến làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận đối với 6 công chức thừa theo quy định; điều động công chức giữa các phường để đảm bảo cơ cấu, số lượng chức danh công chức phù hợp với từng phường; đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận xét chuyển một số chức danh công chức nhằm đảm bảo cơ cấu, số lượng chức danh công chức tại UBND phường.
 Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Rà soát hiện trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường, ở tổ dân phố; tổng hợp tham mưu UBND quận báo cáo TP quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố phù hợp với điều kiện cụ thể của quận Tây Hồ khi có hướng dẫn và yêu cầu.
Về lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách, trước đây, UBND Phường là một cấp ngân sách riêng, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và cân đối thu, chi theo luật ngân sách. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2021, UBND các phường là một đơn vị dự toán thuộc quận, thực hiện theo chế độ kế toán.
Theo đó, về thu ngân sách, UBND các phường vẫn chủ động và phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế để thực hiện hiện thu thuế theo quy định. Về chi ngân sách sẽ thực hiện theo chế độ dự toán, kế toán theo quy định.
Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng đã thay mặt lãnh đạo quận tặng hoa, cám ơn các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 về những đóng góp của tập thể HĐND, cá nhân trong nhiệm vụ của HĐND phường nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng nói chung trên địa bàn quận qua các nhiệm kỳ HĐND các cấp.