Quận Tây Hồ triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025” và Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy tại Đảng bộ quận.

Tại Hội nghị, sau khi trình bày các nội dung cần lưu ý, đối tượng của kế hoạch luân chuyển điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Thường vụ Quận ủy quản lý và nội dung thực hiên Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy, quận Tây Hồ đã công bố danh sách đăng ký của các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ khó khăn năm 2022.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Bí thư Quận ủy Tây Hồ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Thành ủy về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy sẽ tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quy định số 08-QĐ/TƯ, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành T.Ư.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị 14-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 73-KH/QU ngày 07/3/2022 về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên MTTQ và các tổ chức CT-XH từ quận tới cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiếm tra Quận ủy sẽ tập trung thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy sẽ tập trung thực hiện công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc giám sát công tác quản lý đất đai. Cùng với đó, các Ủy viên Thường vụ Quận ủy cũng đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng...

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến trao đổi tại Hội nghị.

Để thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đạt kết quả cao trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã yêu cầu người đướng đầu các đơn vị, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch của T.Ư, Thành ủy và quy định của pháp luật về công tác cán bộ, đặc biệt là việc “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, hiệu quả công tác, tăng cường cán bộ cho những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, phức tạp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, tránh sức ỳ; kịp thời thay thế những trường hợp năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Đặc biệt, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận bám sát phương hướng, nhiệm vụ khắc phục những tồn tại, hạn chế để trong thời gian tới tập trung triển khai tốt mọi nhiệm vụ được giao...