Quận Thanh Xuân: Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, quận Thanh Xuân đã hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ước cả năm 2020, thu ngân sách đạt 4.512 tỷ đồng, bằng 100% dự toán TP giao.

Thông tin cho biết tại Kỳ họp thứ 12, HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021), diễn ra ngày 15/12.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại kỳ họp 

Theo đó, trong năm 2020, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 85.478 tỷ đồng (tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2019). Cấp mới, cấp đổi 1.125 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng 1,53% so với cùng kỳ năm 2019.). Quận kiểm tra, xử lý 312 vụ vi phạm trong sản xuất kinh doanh, phạt hành chính thu nộp ngân sách hơn 5,68 tỷ đồng; đồng thời triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Năm 2020, quận đã xây dựng 3 kịch bản thu, chi ngân sách nhà nước để ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở các kịch bản tăng trưởng, xây dựng và triển khai phương án thu, chi ngân sách đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đột xuất trong giai đoạn dịch bệnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Tổng thu ngân sách đến ngày 30/11/2020 đạt 4.102,8 tỷ đồng (bằng 90,92% dự toán); ước cả năm 2020, thu ngân sách đạt 4.512 tỷ đồng, bằng 100% dự toán TP giao. Tính đến ngày 30/11/2020, chi ngân sách đạt 1.198,7 tỷ đồng; ước cả năm 2020 đạt 1.575,9 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung.

Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân khóa V đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của quận Thanh Xuân; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; Nghị quyết về về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân; Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách quận năm 2019 sau điều chỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND quận; Nghị quyết về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12, HĐND quận khóa V; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND quận thường lệ trong năm 2021.