Quận Thanh Xuân: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC

Thái San
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 29/12, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường năm 2022.

Theo đánh giá của Hội đồng Xác định chỉ số CCHC quận Thanh Xuân năm 2022, các phòng, ban, đơn vị, UBND phường đã nghiêm túc triển khai tự đánh giá chấm điểm, kịp thời gửi tài liệu kiểm chứng về Hội đồng chấm chỉ số CCHC cấp quận. Hội đồng chấm chỉ số CCHC quận đã quan tâm, huy động cán bộ, công chức tham gia rà soát, thẩm định giúp cho việc đánh giá chính xác, khách quan. Công tác thẩm định được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, phát huy được sự tham gia của các quan chuyên môn trong đề xuất, tham mưu để UBND quận ban hành quyết định chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị một cách khách quan, công bằng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Qua kết quả chấm chỉ số CCHC năm 2022 cho thấy, chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị đạt kết quả rất tốt; cao hơn so với năm 2021 (tăng cả về điểm số và tỉ lệ %). Các tiêu chí đánh giá về: Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng CBCC; hiện đại hóa hành chính được Hội đồng chấm chỉ số CCHC quận, đánh giá rất cao (điểm gần như tuyệt đối). Điểm số ở các tiêu chí về công tác chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính công thấp hơn so với 4 nội dung trên song vẫn ở mức cao.

Chỉ số CCHC giữa các đơn vị liền kề chênh lệch nhau không đáng kể (khoảng 2 - 5% về chỉ số và từ 0,5 - 0,7 về điểm số); khoảng cách điểm số giữa đơn vị xếp thứ nhất với đơn vị đứng cuối cùng đã được thu hẹp (khối phòng ban từ 14,3 điểm năm 2021 xuống còn 4,5 điểm năm 2022; đối với khối phường từ 8,9 điểm năm 2021 xuống còn 3,36 điểm năm 2022).

UBND quận Thanh Xuân khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2022
UBND quận Thanh Xuân khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2022

Chấm chỉ số CCHC các phòng, ban, đơn vị là nhiệm vụ thường xuyên được triển khai hàng năm, để thực hiện tốt công tác CCHC và chấm chỉ số CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo đạt kết quả cao, Hội đồng thẩm định kiến nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC theo hướng quan tâm cụ thể, kiểm soát chặt chẽ kết quả sản phẩm đầu ra. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị trước UBND quận, Chủ tịch UBND quận, đưa kết quả chỉ số CCHC trở thành một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 để có giải pháp cần thiết trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp giữa các bộ phận, công chức trong triển khai CCHC tại cơ quan, đơn vị; lấy kết quả đánh giá chỉ số CCHC để đánh giá, xếp loại, công chức, viên chức tham mưu thực hiện.

Nhân dịp này, UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác CCHC năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần