Quận Thanh Xuân: Triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận năm 2022; trong đó, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội” trên địa bàn quận.

Thông tin cho biết tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân với Thường trực Đảng ủy 11 phường  6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo Quận uỷ, Nghị quyết của HĐND quận, Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025… khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những tác động xấu đến sự phát triển KT-XH, đời sống nhân dân trên địa bàn, quyết tâm thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm quan trọng.

Quận Thanh Xuân sẽ tập trung triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội” trên địa bàn
Quận Thanh Xuân sẽ tập trung triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội” trên địa bàn

Đó là: Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. 

Kinh tế trên địa bàn quận từng bước tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt. Quận triển khai đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Hoàn thành giao quân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn được bảo đảm.

Bên cạnh đó, UBND các phường tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, tập trung cao các công trình, dự án trọng điểm và các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2021. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan, tiếp tục thực hiện công tác GPMB theo Kế hoạch GPMB các dự án trong năm 2022, trong đó tập trung vào 4 công trình, dự án trọng điểm do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư. Tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận năm 2022; trong đó, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội” trên địa bàn quận.

Công tác quản lý đô thị được chú trọng; tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực; Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Quận phối hợp tổ chức thành công thi đấu môn Bowling tại SEA Games 31 trên địa bàn quận. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo về nội dung, thời gian theo Kế hoạch số 79-KH/QU, ngày 31/3/2022 về “Chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”.

Ngoài ra, quận thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác dân vận, công tác tôn giáo; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm chú trọng. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh và đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp phường nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò của mỗi tổ chức, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của quận nói chung, của phường nói riêng.