Quận Thanh Xuân: Xây dựng 3 kịch bản thu - chi, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua, nhưng quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”, xây dựng 3 kịch bản thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Theo UBND quận Thanh Xuân, 9 tháng đầu năm 2020, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 58.865,4 tỷ đồng (tăng 7,9 % so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 32.657,5 tỷ đồng (tăng 6,8 % so với cùng kỳ năm 2019); giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 26.207,9 tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019). 

Trong 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, phường Kim Giang thu ngân sách cao nhất (đạt 99%) 

Quận cấp mới, cấp đổi 915 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng 11,4 % so với cùng kỳ năm 2019). Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 389, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”, quận Thanh Xuân đã xây dựng 3 kịch bản thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở các kịch bản tăng trưởng, xây dựng và triển khai phương án thu - chi ngân sách đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đột xuất trong giai đoạn dịch bệnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 7/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 

Quận Thanh Xuân đang tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ thuế. Thu ngân sách tính đến ngày 10/9 đạt 2.389,1 tỷ đồng, bằng 53% dự toán HĐND quận quyết định (bằng 79 % so với cùng kỳ năm 2019); ước thực hiện đến ngày 30/9 đạt 2.707,3 tỷ đồng, đạt 60% dự toán. Tính đến ngày 10/9, số thu ngân sách trên địa bàn các phường đạt 229,1 tỷ đồng; trong đó phường Kim Giang cao nhất (99%).

Cùng với đó, việc chi ngân sách được đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; các nội dung chi bám sát dự toán, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định. Chỉ đạo xây dựng phương án cắt giảm, tiết kiệm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên, để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách quận. Đến ngày 10/9, thực hiện chi ngân sách đạt 924,9 tỷ đồng; ước 9 tháng năm 2020 thực hiện chi ngân sách đạt 995 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán HĐND quyết định đầu năm (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019).