Quận ủy Cầu Giấy kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng ngày 7/1.

Tại Hội nghị, Quận ủy Cầu Giấy đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020 của Ban Thường vụ quận ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020, thảo luận và thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Báo cáo kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020; Chương trình công tác năm 2021 của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và báo cáo công tác tài chính đảng năm 2020, nhiệm vụ 2021.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng ngày 7/1.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Cầu Giấy Lê Thị Tú cho biết, năm 2020, UBKT cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ quận đã quan tâm nắm bắt tình hình, khảo sát, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đang viên để tiến hành kiểm tra theo quy định. Cụ thể, UBKT Quận ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 9 đảng viên về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các di tích nói chung và việc quản lý thu, chi tài chính tại di tích đình Dịch Vọng Sở (phương Mai Dịch) giai đoạn 2015 – 2017.
Qua kiểm tra, đã kết luận 6 tổ chức đảng, 9 đảng viên có vi phạm, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức đảng, 4 đảng viên; Kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên và xem xét, có hình thức kỷ luật đối với 2 đảng viên, đồng thời kiến nghị thu hồi gần 37 triệu đồng để quản lý, sử dụng theo quy định.
Ngoài ra, UBKT Quận ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên thuộc đảng bộ phường Dịch Vọng Hậu. Qua kiểm tra đã kết luận tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, yêu cầu xử lý kỷ luật đảng viên bằng hình thức Khai trừ và kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức đảng theo quy định.
Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cầu Giấy Lê Thị Tú, trong năm 2020, UBKT Quận ủy và UBKT các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp ủy, UBKT cấp ủy đều nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra… Thông qua kiểm tra đã nâng cao nhận thức, giúp các cấp ủy, UBKT cấp ủy được kiểm tra phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Quận ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ quận thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm bằng hình thức khai trừ và 10 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên. Trong đó, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật công tác ở cơ quan hành chính chiếm 58,3% (7 trường hợp), lực lượng vũ trang chiếm 25% (3 trường hợp), lĩnh vực khác chiếm 16,7% (2 trường hợp). Nội dung vi phạm: Vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chiếm 41,6% (5 trường hợp); Vi phạm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những điều đảng viên không được làm chiếm 41,6% (5 trường hợp), vi phạm về tài chính chiếm 16,7% (2 trường hợp).
“Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đồng bộ, xử lý kỷ luật về Đảng đồng thời với xử lý kỷ luật về hành chính, đảm bảo nghiêm minh, khách quan, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình và tính chất, mức độ sai phạm” - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cầu Giấy Lê Thị Tú cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần