Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai

Quận ủy Hoàng Mai: 7 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Hoàng Mai. Ảnh AT
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Hoàng Mai. Ảnh AT

Năm 2022, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức 4 Hội nghị Ban Chấp hành, 29 Hội nghị Ban Thường vụ, 36 Hội nghị Thường trực. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo xây dựng và ban hành 5 Chỉ thị, 5 Nghị quyết, 2 Chương trình, 52 Kế hoạch. Quận ủy ban hành 70 thông báo kết luận chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất và giao Uỷ ban Kiểm tra giám sát thực hiện kết luận.

Đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng

Điểm nổi bật nhất trong năm 2022 là chỉ đạo và triển khai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai trong tình hình mới. Tổng hợp nội dung đăng ký sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của các chi bộ, trong đó 280/280 chi bộ trực thuộc Đảng ủy 14 phường đã đăng ký 840 nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện trong năm 2022. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tiễn. Điều này giúp Đảng sát gần hơn, các đảng viên và tổ chức đảng đã phát huy được vai trò xung kích, đi đầu trong các công tác chính trị, văn hóa, kinh tế và bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Quận Hoàng Mai đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022, 19/19 chỉ tiêu ước hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Ảnh AT.
Quận Hoàng Mai đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022, 19/19 chỉ tiêu ước hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Ảnh AT.

Năm 2022, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-l9. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được quận tích cực chỉ đạo và đạt được kết quả khả quan. Quận đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022, 19/19 chỉ tiêu ước hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Kinh tế của quận tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 50.068 tỷ đồng tăng 9,54% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 18.574 (tăng 11,6% so với cùng kỳ), trong đó thành lập mới 3.597 doanh nghiệp tăng 2,08 lần so với cùng kỳ năm 2021. Quận ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2022 phấn đấu hoàn thành 100% dự toán (4.435 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách nhà nước quận năm 2022 ước đạt 1.842 tỷ đồng bằng 96% dự toán.

Giáo dục tiếp tục là điểm sáng của quận Hoàng Mai trong năm 2022. Ảnh HM.
Giáo dục tiếp tục là điểm sáng của quận Hoàng Mai trong năm 2022. Ảnh HM.

Hướng tới 20 năm thành lập quận Hoàng Mai

2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV; năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; là năm tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023).

Dự báo tình hình thế giới năm 2023 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chính vì vậy Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục tập trung triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đề ra, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện 6 Chương trình công tác của Quận ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tạo bước chuyển trong xây dựng và phát triển quận Hoàng Mai. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Thường xuyên diễn tập PCCC để bảo vệ cuộc sống của người dân. Ảnh HM
Thường xuyên diễn tập PCCC để bảo vệ cuộc sống của người dân. Ảnh HM

Theo đó Quận ủy Hoàng Mai đã đưa ra 7 nhóm giải pháp chính, thực hiện đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục tạo điều kiện và ưu tiên cho các ngành có lợi thế cạnh trang, áp dụng công nghệ hiện đại phát triển. Thực hiện tốt các phương án quản lý, khai thác quỹ đất nông nghiệp công ích, đất vùng bãi sông Hồng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương điều hành ngân sách bằng cách triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách quận năm 2023. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội cấp thiết phục vụ nhu cầu an sinh - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Cân đối cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên theo đúng quy định.

Năm 2023, quận sẽ bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của người dân, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Chăm lo đời sống những người có công với các mạng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh HM
Chăm lo đời sống những người có công với các mạng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh HM

Cùng với phát triển kinh tế, quận sẽ phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp xã hội. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, các chính sách giải quyết việc làm. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, bình đẳng giới.

Nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục kỹ năng, tư duy sáng tạo. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp theo quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các chỉ tiêu về y tế, dân số; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ATTP, không để xảy ra dịch bệnh lớn, các vụ ngộ độc thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về y tế; thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, huy động đa dạng các nguồn lực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - KHHGĐ. Làm tốt công tác quân dân y và các công tác y tế, dân số khác.

 

Quận ủy xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện các mục tiêu lớn trong năm 2023.

Theo đó, quận tiếp tục nâng cao chất lượng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong làm việc, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ.

Năm 2023 và những năm tới tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản,đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án (các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới), đẩy nhanh tiến độ và đôn đốc khối lượng thi công, thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng, quản lý đấu thầu và nâng cao chất lượng công trình.

Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 đề xuất gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận.

Năm 2023, Hoàng Mai sẽ tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư hiện hữu vùng bãi sông Hồng theo định hướng quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5000 được Thành phố phê duyệt. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị theo phân cấp. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị.

Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt sự kiện kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự.