Quận ủy Hoàng Mai xây dựng 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, khóa IV tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết, năm 2020 trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Song Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 15/15 chi tiêu nhiệm vụ TP giao năm 2020, trong đó có 7 chi tiêu vượt mức so với kế hoạch. Đặc biệt, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán.
Quận ủy Hoàng Mai xây dựng 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1
 Toàn cảnh Hội nghị.
Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức 7 hội nghị Ban chấp hành, 33 hội nghị Ban thường vụ, 48 hội nghị Thường trực Quận ủy, cụ thể hóa ban hành 9 chỉ thị, 4 nghị quyết, 5 chương trình, 41 kế hoạch và 35 thông báo kết luận lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thành lập 2 đoàn kiểm tra tại các tổ chức cơ sở Đảng.
Đặc biệt, Quận ủy đã lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội đã tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành.
Phân công các đông chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ quận phụ trách theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và các nhiệm vụ trọng tâm của quận đầu nhiệm kỳ. Chủ động triển khai xây dựng 6 chương trình công tác lớn của Quận ủy…
Bên cạnh những kết quả trên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Xuân Phong cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại như, kinh tế tăng trưởng khá nhưng đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch bệnh, công tác quản lý, đôn đốc thu  hồi nợ đọng thuế vẫn còn ở mức cao, kéo dài qua nhiều năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng một số phường còn để xảy ra vi phạm, xử lý chưa kịp thời, dứt điểm…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hộ và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận và Đại hội XVII Đảng bộ TP.
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới sẽ tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, Quận ủy Hoàng Mai xác định tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hướng về cơ sở để thực hiện thắng lợi chủ chủ đề công tác năm 2021 của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu TP giao, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, đầu tư công. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, GPMB cũng cần được chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Ngoài ra, tập trung cụ thể hóa và triển khai ngay các công trình công tác của Thành ủy và 6 chương trình công tác của Quận ủy.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu lưu ý, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở gắn với phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.
Triển khai 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy đảm bảo thiết thực hiệu quả. Lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung công tác tuyên truyền, bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, Quận ủy Hoàng Mai đã công bố quyết  định Thành lập Ban chỉ đạo 6 chương trình công tác của Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.