Quảng Ngãi: Phê bình Giám đốc sở TN&MT và hàng loạt lãnh đạo địa phương

Hà Phương
Chia sẻ

Kinhtedothi- Chậm rà soát thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) lần đầu cho dân cũng như tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và hàng loạt Chủ tịch TP, huyện, thị xã bị phê bình.

Ngày 18/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký công văn số về việc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.
Theo đó, đối với nhiệm vụ “Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết” và “Đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục khẩn trương phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp, báo cáo lại UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiều trường hợp chưa được giải quyết. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.
Đồng thời, phê bình Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.
Công văn cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý; chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm, không quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tổ chức chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý”.
Do đó, yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan để tiếp tục xem xét việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thẩm định, xử lý hồ sơ cấp GCN QSDĐ lần đầu nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 1/10/2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thẳng thắn phê bình Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi không nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ xin lỗi Nhân dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện xin lỗi, hoàn thành trước ngày 20/8/2021; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành công khai ngay văn bản xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/8/2021.
Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành. Qua kiểm tra cho thấy, giải quyết thủ tục cấp GCN QSDĐ lần đầu cho người dân trên địa bàn TP Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành trong năm 2020 đa số bị trễ hẹn, gây bức xúc cho Nhân dân, dẫn đến phản ánh, khiếu nại.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.
Đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một số địa phương còn lại để đánh giá toàn diện và báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh; rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu trường hợp chưa được giải quyết trước ngày 30/6/2021.
Tuy nhiên, hết thời hạn trên, Sở TN&MT vẫn không tổng hợp đầy đủ số lượng hồ sơ và đề xuất hướng giải quyết.