Quảng Ninh được bầu 66 đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 66 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 21.

Tỉnh Quảng Ninh được bầu 66 đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụ thế, TP Hạ Long có 4 đơn vị bầu cử với tổng số 14 đại biểu được bầu; thấp nhất là các huyện miền núi và hải đảo Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ và Cô Tô, mỗi đơn vị bầu 2 đại biểu.
Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến để sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử các cấp thành lập xong trước ngày 15/1, đảm bảo đúng số lượng, thành phần. Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện sớm hơn 12 ngày, cấp xã sớm hơn 8 ngày so với luật định.
Tỷ lệ nữ giới, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử đều đạt và cao hơn so với yêu cầu; số dư người được phân bổ giới thiệu gấp 4 lần với số đại biểu được bầu. 
Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quảng Ninh đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Quảng Ninh cũng đã chủ động xây dựng phương án trong tình huống có thể phát sinh do dịch Covid-19, như có đơn vị bầu cử phải giãn cách, phong tỏa tạm thời, trường hợp có ứng viên đại biểu là F0, F1...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần