Quảng Trị: Bãi nhiệm chức vụ và đại biểu HĐND đối với ông Hồ Quốc Hương

Minh Tân
Chia sẻ

Kinhtedothi - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Quốc Hương vì có những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ông Hồ Quốc Hương vừa bị bãi nhiệm chức Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị vì sai phạm quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước khi còn làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.
Ông Hồ Quốc Hương vừa bị bãi nhiệm chức Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị vì sai phạm quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước khi còn làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ rõ: Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh), ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước. Đồng thời, trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác định, những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Qua tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Hồ Quốc Hương SN 1976, nguyên quán xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, trình độ chuyên môn Đại học ngành nông học. Từ tháng 6/2004 - 2/2014, ông Hương giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Trong gian đoạn này, Huyện ủy Gio Linh đã có Quyết định số 326-QĐ/HU thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Quốc Hương. Dù bị kỷ luật nhưng đến tháng 5/2014, ông Hương tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh. 2 năm sau, đến tháng 6/2016, ông Hương giữ chức vụ Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị.

Từ tháng 8/2017 đến nay, ông Hương là Đảng ủy viên Văn phòng HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ông Hương vừa trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu là 65,14%....